image

Do Ústí n/L přijedou prezidenti

19.01.2004
V ústeckém hotelu Vladimir proběhne ve dnech 26. – 28. března 2004 mezinárodní konference “Tolerance místo intolerance. Němci v českých zemích – včera, dnes a zítra”.

  Konferenci by měl zahájit bývalý prezident republiky Václav Havel a zakončit současný prezident Václav Klaus. Oba významní hosté svou účast již potvrdili.

  Akce bude rozdělena do jednotlivých panelových diskusí a zúčastní se jí více než 150 delegátů z celého světa.

  Cílem konference, na jejíž organizaci se podílejí primátor města Mgr. Petr Gandalovič, Muzeum města a UJEP, je poskytnout fórum pro všestrannou diskusi, která by měla především zhodnotit přínos českých a moravských Němců pro rozvoj českých zemí v minulosti a dále se zamyslet nad česko-německými vztahy v historickém a aktuálním evropském kontextu.

  Organizátoři konference se již delší dobu zabývají myšlenkou projektu zřídit v Ústí nad Labem stálou instituci, která by v sobě zahrnovala muzeum, archiv, knihovnu, vědecké pracoviště i místo pro setkávání a dialog zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Tato instituce by se zabývala studiem, dokumentací, vědeckou analýzou, popularizací a zejména péčí o bohaté kulturní dědictví, které se váže k bohaté historii česko-německých vztahů či které v českých zemích vytvořili čeští a moravští Němci. Takovou instituci zatím Česká republika nemá.