image

Chabařovické jezero rekreační zónou

23.06.2005
Město Ústí nad Labem se stane členem Svazku obcí „Jezero Milada“. Rozhodli o tom radní.

    Rada v této souvislosti souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku s městy Chabařovice a Trmice a obcemi Řehlovice a Modlany. I tato věc však půjde ještě do zastupitelstva.

   Účelem založení tohoto svazku je hájit společné zájmy měst a obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit v revitalizovaném území po bývalém chabařovickém lomu. Kolem vodní nádrže by zde mělo vzniknout rekreační území.

   Radní také souhlasí s partnerstvím města Ústí nad Labem (společně s Ústeckým krajem) v projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje – BROÚK“. Cílem je vytvoření partnerství pro zajištění lepší připravenosti regionu na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013.

Chabařovické jezero rekreační zónou