image

Archeologické práce u Fora na webu

23.11.2007
Prezentace západní plochy záchranného archeologického výzkumu na stavbě obchodního centra Forum dnes byla spuštěna na internetu.

   Prezentaci naleznete na adrese forum.terraverita.cz. Zde je možné se dozvědět například základní informace o historii lokality, strategii a metodice výzkumu či o institucích, které zde archeologické práce provádějí. V nabídce jsou také aktuální fotografie.

   Výstavba obchodního centra FORUM v historickém centru města vyvolala nutnost provedení archeologického výzkumu. Celková plocha stavby je 20 000 m², z ní je nyní plošně zkoumána část o výměře 4320 m².

   Práce byly zahájeny letos 3. srpna s předpokládaným ukončením v lednu 2008. Zkoumaný prostor by měl obsahovat stopy osídlení od pravěku přes raně středověké osídlení související s ústeckým hradištěm až po vznik a vývoj vrcholně středověkého města.

   Odborným garantem výzkumu je Muzeum města Ústí nad Labem. Vlastní provedení terénního odkryvu bylo z kapacitních a časových důvodů svěřeno dvěma firmám poskytujícím terénní servis v archeologii. Každá z firem řeší výzkum na jedné části plochy.
   Archeologický výzkum vede PhDr. Marta Cvrková, terénní práce řídí Mgr. J. Vladař (Archeos) a Mgr. M. Kvietok (TerraVerita).

 Archeologické práce u Fora na webu