image

120. zasedání Rady Euroregionu Labe

28.02.2012
Pod vedením předsedy Dobrovolného svazku obcí Euroregionu Labe Jana Řeřichy se sešli členové Rady EEL, aby projednali plán činnosti na rok 2012 a pracovali na přípravě 22. Sněmu.

EEL byl založen 24. června 1992. Tomuto zakládacímu aktu předcházely konstituce 2 komunálních sdružení. Na české straně byl původně založen „Klub Euroregionu Labe“(od r. 2002 Euroregion Labe) a na saské straně „Komunální společenství Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří e.V.“. Tímto se spojila města, obce, okresy Severních Čech a Saského Švýcarska a další části Dolního Polabí stejně jako Východního Krušnohoří, aby společně realizovali myšlenku porozumění, vzájemné spolupráce a přeshraničního rozvoje ve všech oblastech společenského života.

Zřízení EEL a jeho orgánů mělo za cíl jasně představit činnost a úkoly Euroregionu a zjednodušit regionální přeshraniční spolupráci. Tato spolupráce se zakládá na principech rovnoprávnosti při dodržení „Evropské rámcové dohody o přeshraniční spolupráci mezi územními správními celky“, která byla přijata roku 1980 Evropskou radou.

Během zakládající konference 24. června 1992 byly v Ústí nad Labem přijaty následující cíle a úkoly:

 1. Podpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech
  - regionální plánování
  - životní prostředí
  - podpora hospodářství a cestovního ruchu
  - výstavba infrastruktury
  - ochrana před živelnými pohromami a záchranářství
  - doprava
  - kultura, vzdělávání, sport, setkávání
  - zdravotnictví, sociální péče 
 2. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu
 3. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie (tento cíl byl již splněn)
 4. Podporovat všechny snahy a opatření na komunální úrovni.
 5. Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a institucí, jakož i podporovat aktivity v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.

Od roku 1992 bylo na území EEL realizováno více jak 1000 projektů v celkové hodnotě více jako 170 milionů €. Z toho podpora Evropské unie činila 90 milionů €.

Rok 2012 je pro EEL velmi významným, protože v červnu oslavíme dvacet let trvání tohoto svazku. Za 20 let se udělalo v členských obcích na české i Německé straně mnoho práce. Společné projekty pomáhají rozvoji vztahů mezi obcemi a městy ČR a SRN. A to je jeden z hlavních úkolů tohoto svazku,“ řekl k významu ELL náměstek primátora a předseda svazku Jan Řeřicha.

120. zasedání Rady Euroregionu Labe