Okresní hospodářská komora

Hlavní úkoly

Hlavním úkolem OHK ÚL je podpora exportu a k tomu přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů. Všem reprezentantům podnikatelské sféry je určen široce pojatý profesionální servis zaměřený na řadu dílčích oblastí nezbytných pro podnikání. Firmám je nabízena široká škála služeb, kromě již zmiňované podpory exportu je to podpora malého a středního podnikání, podpora evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podpora oblasti vzdělávání, informační servis, reprezentační služby.

OHK - Váš partner

OHK ÚL začala být neodmyslitelnou a důvěryhodnou součástí hospodářského života v ČR a pro podnikatele se stala stálým vyhledávaným servisním místem. Dokáže uspokojit nejen potřeby tuzemských podnikatelů, ale i zahraničních. Je partnerem pro podporu oboustranně výhodných obchodních vztahů i místem pro nalezení konkrétních kontaktů - stačí si domluvit schůzku ...

Kontakt

Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel./fax: +420 47 524 1360
e-mail: ohkul@mag-ul.cz
internet: http://www.ohk-ul.cz

Manager pro rozvoj malých a středních podniků
Arlena Nikoličová
tel.: +420 47 524 1589
e-mail: nikolicova@mag-ul.cz

Specialista pro karnety ATA a certifikaci
Olga Turková
tel.: +420 47 524 1362
e-mail: ohkul@mag-ul.cz

rectangle 180x150
 
  hledej firmu nebo produkt