Hospodářská a sociální rada Ústecka

Kontakt

Velká Hradební 8
Ústí nad Labem
401 00

IČO: 26533561

Telefon: +420 475 241 468
Mobil: +420 603 839 762

E-mail: hsru@mag-ul.cz
kancelář HSRÚ: J. Malečková, L. Šifaldová

Historie

HSRÚ byla založena 23.5.2003 v Ústí nad Labem za účasti významných podniků, podnikatelů, neziskových organizací, obcí a odborových organizací.

V prvním roce od svého vzniku HSRÚ odsouhlasila a naplnila formálně Statut HSRÚ, plán činnosti na rok 2002, a zaměřila se na rozšíření své členské základny. Byl vypracován rozpočet na rok 2002 a stanovena výše členských příspěvků. Diskutovány byly otázky ohledně zamýšlené stavby „Sekundární výroba hliníku v Neštěmicích“.

Dne 25.6.2001 se připojila HSRÚ k Hospodářské a sociální radě kraje (později přejmenované na Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje), kde působí společně s hospodářskými a sociálními radami dalších okresů (Most, Chomutov, Teplice, Louny, Litoměřice). HSRÚ prosazuje v HSR-ÚK především zájmy Ústecka a svých členů.

Členem HSRÚ se může stát na základě písemné přihlášky adresované představenstvu HSRÚ právnická i fyzická osoba v souladu se Statutem HSRÚ.