Dopravni portál Ústí nad Labem

Žádost o odečet 3 bodů v bodovém hodnocení

 

Žádost o odečet 3 bodů v bodovém hodnocení

1.    Základní informace:

Žádost o odečet tří bodů může podat osoba, která neměla ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

2.    Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které mají být odečteny 3 body v bodovém hodnocení.

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o odečet 3 bodů musí žadatel předložit

a)      platný doklad totožnosti,

b)      potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy (ke dni podání žádosti nesmí být starší než 1 měsíc)

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4.    Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

7.    Lhůty pro vyřízení:

Příslušný úřad provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

8.    Účastníci řízení:

Žadatel.

9.    Další požadované činnosti:

Žádné.

10. Právní úprava:

-        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti o odečtu 3 bodů.

13. Správce postupu:

Správní odbor.