Dopravni portál Ústí nad Labem

Zimní údržba

 Zimní údržba komunikací

 

                 V rámci zimní údržby komunikací je zajišťováno zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků na základě schváleného Operačního plánu zimní údržby komunikací, který je pro každé zimní období zpracováván v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

                Pro účely zimní údržby jsou místní komunikace I. až III. třídy rozděleny do čtyř pořadí důležitosti s následujícími časovými limity pro zmírňování závad ve sjízdnosti:

I.pořadí                       do 4 hodin

II. pořadí                     do 12 hodin

III. pořadí                   po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

ostatní                         bez časového limitu, sjízdnost je zajišťována pouze pro potřeby veřejně prospěšných služeb a v dalších odůvodněných případech, avšak vždy po zabezpečení sjízdnosti komunikací v I. až III. pořadí.

 

Při stanovení zařazení chodníků do zimní údržby se přihlíží k těmto faktorům:

·         intenzita využití

·         vedení tras prostředků veřejné přepravy osob

·         zvláštní význam komunikace pro pěší (přístupy k nemocnicím, školám apod.)

·         stavební stav komunikace pro pěší

·         potřeby integrovaného záchranného systému, zásobování obyvatelstva, sociálních služeb, pošty, komunálních služeb apod.

Případné další informace týkající se zimní údržby komunikací Vám rádi podají naši pracovníci na telefonním čísle 475 271 863, popř. napište nám.