Aktuální informace - archiv zpráv

Strana: <a href='/archiv-stranek/seznamy-zprav/aktualni-informace/seznam-zprav.html?page=22'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Zástupci města navštívili výrobnu chloru

18.06.2003 Dne 17. června 2003 navštívili zástupci města Ústí n.L. podruhé Spolchemii, a.s..
 

Město využilo poprvé telefonní infosystém

18.06.2003 V pondělí 16. června 2003 kolem 22.45 ohlásily stovky mobilních telefonů registrovaným Ústečanům mimořádnou událost.
 

Ústí na Labem a Vladimír budou partnerskými městy

17.06.2003 Města Ústí nad Labem a Vladimir projevují dostatečnou vůli uzavřít úmluvu o spolupráci a stát se tak partnerskými městy. Vyplynulo to z oficiální návštěvy náměstka primátora Mgr. Tomáše Jelínka a obvodních starostů Ing. Jiřího Brodského a Miroslavy Válkové v tomto ruském městě.
 

Den města Ústí nad Labem

10.06.2003 21.6.2003 - Slavíme v Ústí den hudby - pro každého něco nejen z hudby
 

Město hospodařilo dobře

06.06.2003 Výsledek loňského hospodaření města z hlavní činnosti činí po celkovém finančním vypořádání 13,6 mil. Kč. Výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti je 73,1 mil. Kč, z toho volné zdroje k zapojení do letošního rozpočtu činí téměř 3 milióny korun.
 

Město zrekonstruuje zimní stadion

06.06.2003 Rada města schválila projekční přípravu rekonstrukce zimního stadionu, započetí stavebních prací k 1. dubnu 2004 a dokončení stavby v srpnu téhož roku. Do letošního října má investiční odbor MmÚ provést výběrové řízení na zhotovitele díla.
 

Cibrian – ČR na vstupu do EU získá

05.06.2003 Česká republika jednoznačně dostane od Evropské unie více peněz, než vydá do jejího rozpočtu. Na dnešním diskusním setkání konaném na ústeckém magistrátě to řekl vedoucí Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian.
 

Ústí n/L a Chemnitz jsou partnerskými městy

28.05.2003 Primátoři Ústí nad Labem a Chemnitz Mgr. Petr. Gandalovič a dr. Peter Seifert podepsali dnes na hradě Střekově Úmluvu o partnerství obou měst.
 

Město „kontrolovalo“ Spolek

28.05.2003 Vedení města klade velký důraz na bezpečnost svých občanů, nejen v otázce kriminality, ale také v oblasti bezpečnosti všeobecné. Ústí nad Labem je městem průmyslovým, městem s rozsáhlým chemickým průmyslem. Největší firmou v této oblasti je Spolchemie a.s., jejíž areál se rozkládá blízko centra města. Tento fakt je dán historickým vývojem jak města, tak samotného závodu. Díky požáru, který ve Spolchemii a.s. vznikl koncem roku 2002 se opět rozvířila otázka bezpečnosti města ve vztahu k chemické výrobě. Vedení Spolchemie vyšlo snahám vedení města vstříc a umožnilo konat ve svém areálu „kontrolní návštěvy“.
 

Radní chtějí do Větruše investovat 50 miliónů

27.05.2003 Rada města vyslovila souhlas s navrženým postupem rekonstrukce Větruše. Město chce letos provést demolice dodatečně přistavených částí objektu a celý jej zastřešit. Potom přijdou na řadu inženýrské sítě – vybudování rozvodů plynu, vody, elektřiny a kanalizace.
 

Zastupitelé o odprodeji pohledávek

27.05.2003 Magistrát města Ústí nad Labem má zhruba 60 mil. Kč pohledávek po lhůtě splatnosti, z toho většinu představují pohledávky převzaté z likvidovaných státních podniků, především Správy domovního fondu, nebo z vedlejší hospodářské činnosti MmÚ.
 

Město má nové webové stránky

26.05.2003 Rekonstrukce nových webových stránek města skončila. Základní doménou je www.usti-nl.cz, ale na stránky se dostanete i přes www.mag-ul.cz či www.usti-nad-labem.cz.
 

Informace pro občany

23.05.2003 K zajištění možnosti hlasovacího práva v referendu o přistoupení ČR k Evropské unii bude Správní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem připraven vydávat v mimořádných a odůvodněných případech občanské průkazy bez strojově čitelné zóny (starší typ s platností do 31.12.2005).
 

Letní sportovní hry dětských domovů Ústeckého a Libereckého kraje

21.05.2003 Letní sportovní hry dětských domovů Ústeckého a Libereckého kraje zahájil dnes dopoledne na Městském stadionu v Ústí nad Labem primátor města Mgr. Petr Gandalovič.
 

Setkání primátora s malými a středními podnikateli

21.05.2003 Konkurence supermarketů, nedostatek parkovacích míst a vysoké nájemné od majitelů nemovitostí – to jsou největší problémy, se kterými se vypořádávají malí a střední podnikatelé působící v centru Ústí nad Labem. Právě s nimi se dnes dopoledne v kavárně Blue Café setkali primátor města Mgr. Petr Gandalovič, starosta centrálního městského obvodu Radek Vonka a ředitel Okresní hospodářské komory Mgr. Jiří Kalach.
 

Ocenění dětí

19.05.2003 Prázdninovým pobytem v jihočeských Dobronicích ocenil dnes primátor města Mgr. Petr Gandalovič čtyřicet dětí, které nejlépe obstály v projektu “Městská policie dětem”.
 

Spolupráce s Haltonem bude pokračovat

13.05.2003 Partnerství měst Ústí nad Labem a britského Haltonu bude pokračovat a v některých oblastech navíc dojde k prohloubení vzájemných vazeb. Vyplývá to z rozhovorů představitelů obou měst, které proběhly v Ústí nad Labem ve dnech 8. - 11. května.
 

Letní kino se dočkalo rozsáhlých oprav

12.05.2003 Revitalizace letního kina je jedním z nejdůležitějších letošních investičních počinů města. Předmětem celé akce za 16 miliónů korun bude rekonstrukce zpevněných ploch, veřejného osvětlení, promítacího plátna, promítací kabiny i sociálního zařízení. Dojde také k odvodnění komunikací. Rekonstrukce bude probíhat od května do října 2003 a provede jí ústecká firma Komastav.
 

Rekonstrukce Žižkovy ulice

02.05.2003 Rekonstrukce Žižkovy ulice dosud nezpůsobila žádné vážné dopravní problémy na trase z Ústí nad Labem do Trmic přes ulici Tovární, která nyní představuje jedinou spojnici mezi oběma městy.
 

Nová kavárna v centru Ústí

02.05.2003 Za velký úspěch snahy ústecké samosprávy o oživení městského centra označil dnes primátor města Mgr. Petr Gandalovič otevření nové kavárny “il caffé” v Revoluční ulici, která využívá zahradní posezení. “Nedávno jsme snížili poplatky z předzahrádek ze 30 na 5 korun za metr čtvereční/den a toto je první výsledek”, říká primátor.
 

Průmyslová zóna akreditována

01.05.2003 Průmyslová zóna v severních Předlicích se stala jednou z prvních devíti v České republice, kterým vládní agentura Czechinvest udělila akreditaci. Jde o potvrzení skutečnosti, že je dobře připravená z hlediska infrastruktury, napojení na komunikace, má garanci bezproblémových dodávek energií a vyřešené majetkoprávní záležitosti.
 

V centru vyrostou nové domy

01.05.2003 Šestipatrový komerční objekt, který bude plně vyhovovat regulačnímu plánu města, chce na pozemku tzv. bloku 007 mezi budovou České spořitelny a Interhotelem Bohemia na Mírovém náměstí postavit Jan Březina z Prahy 8. Město mu tento pozemek prodá za cenu 2000 korun/m2.
 

Ústí n/L a Chemnitz budou partneři

01.05.2003 Ústí nad Labem a Chemnitz uzavřou koncem května úmluvu o vzájemné spolupráci a stanou se tak partnerskými městy. Dohodli se na tom v sobotu 12. dubna na chemnitzké radnici primátoři obou měst Mgr. Petr Gandalovič a dr. Peter Seifert.
 

Strážníci si posvítí na závodníky

01.05.2003 Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 1,5 mil. korun, za které městská policie nakoupí radar na měření rychlosti motorových vozidel, čtyři informační tabule poskytující řidičům okamžitý údaj o momentální rychlosti automobilu, dále přístroj na dechové měření alkoholubr v krvi a hlukoměr.
 

Strom Evropské unie už roste

28.04.2003 Strom Evropské unie zasadili 28. dubna na Lidickém náměstí krajský hejtman Ing. Jiří Šulc a starosta centrálního městského obvodu Radek Vonka. Ústeckému kraji jej loni v prosinci předal velvyslanec Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian.
 

Povodeň 2002

28.08.2002
 

Cyklisté pojedou až do Valtířova

Už letos v září budou zahájeny práce na dalším úseku cyklostezky ze Svádova do Valtířova.
 

Smlouva zajistí nová auta

Primátor města Jan Kubata dnes podepsal s ředitelem Okresní hospodářské komory Jiřím Kalachem smlouvu o podpoře zařízení služeb sociální péče města Ústí nad Labem.
 

Smlouva zajistí nová auta

Primátor města Jan Kubata dnes podepsal s ředitelem Okresní hospodářské komory Jiřím Kalachem smlouvu o podpoře zařízení služeb sociální péče města Ústí nad Labem.