TUCHOMYŠL

Schönfeld

Literatura:

kol., Dějiny zaniklých obcí – Tuchomyšl, Ústí nad Labem 1983

Kroniky:

Kronika obce 1914–1938

Kronika obce 1962 (dějiny obce do roku 1946)

Kronika sboru dobrovolných hasičů 1879–1938 (něm.)

MNV Tuchomyšl 1954–1975:

Zápisy ze schůzí rady a pléna MNV 1948–1952, 1956–1974

Kartotéka obyvatel po r. 1945

Seznam Němců a antifašistů 1946

Písemná pozůstalost J. Fleischmanna 1814–1941:

Poznámky a výpisy z pramenů k dějinám dolování uhlí v Tuchomyšli

Písemná pozůstalost J. Schütze 1920–1945:

Poznámky a výpisy z pramenů k dějinám obce

Písemná pozůstalost F. Wichtreie 1839–1929:

Výpisky z matrik a pozemkových knih

Josefínský katastr 1785

Sčítání lidu – operáty: 1880, 1890, 1900, 1910, 1921