Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Sociální sféra

Mimořádné dotační řízení 2014

Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2016

Katalog sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním regionu Ústí n./L.

V katalogu sociálně zdravotních služeb můžete najít osm oblastí sociální pomoci

 • oblast péče o děti a mládež
 • oblast péče o osoby ohrožené drogou
 • oblast péče o seniory
 • oblast péče o mentálně postižené
 • oblast péče o duševně nemocné
 • oblast péče o zdravotně postižené
 • oblast péče o občany v sociální krizi
 • oblast péče o občany ohrožené sociálním vyloučením


Ve všech osmi oblastech sociální pomoci existují koordinační skupiny. Jejich náplní práce je koordinace rozvoje sociálních služeb v dané oblasti a příprava odborných podkladů pro práci Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem. Sociálně zdravotní komise Rady města je garantem sociální sféry ve městě Ústí nad Labem a doporučuje orgánům města ke schválení další opatření vedoucí k rozvoji sociální sféry a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Po adresářích a přehledech služeb ve všech oblastech jsou dále v katalogu uvedeny adresáře:

 • služby ošetřovatelské a zdravotní navazující na služby sociální
 • služby ošetřovatelské a zdravotní navazující na služby sociální  - zdravotní pojišťovny
 • adresář institucí – státní správa
 • adresář institucí – samospráva včetně obecních úřadů
 • výňatek ze 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem

Komunitní plánování ve městě ÚL

Krizová telefonní čísla

Linka tísňového volání

Záchranná služba
Policie
Mestská policie
Hasiči

Krizová linka pomoci CKI
Linka důvěry pro ženy
Poradenství v oblasti drogových závislostí
Poradna pro HIV infekci
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Bezplatná poradna „Paragrafík“ (www.ligavozic.cz)

112

155
158
156
150

475 603 390
603 210 999
475 210 626
477 112 621
477 111 111
800 100 250

Elektronický Katalog najdete na adrese www.socialni-sluzby-usti.cz.

Tištěný Katalog je k dispozici zdarma v informačním středisku a ve vestibulu Magistrátu města Ústí nad Labem.

Soubory ke stažení