Anketa - Chcete podzemní parkoviště pod Lidickým náměstím?

Vážení přátelé,

město Ústí nad Labem se na Vás opět obrací s anketou. Tentokrát můžete vyslovit svůj názor na stavbu podzemního parkoviště pod Lidickým náměstím. Záměr je vyvolán současnou naléhavou potřebou parkovacích stání v centru města. Je však třeba říci, že město zatím není rozhodnuté, jestli bude investice vůbec realizována.
Budeme velmi rádi, když se ankety zúčastníte a svým hlasem nám pomůžete orientovat se lépe ve veřejném mínění.
Pokud se před hlasováním v anketě chcete o celém záměru dovědět více, přečtěte si tento článek a podívejte se na varianty řešení budoucí podoby náměstí.

 

Město prověřuje možnost parkování pod Lidickým náměstím
Pracovní skupina se vyslovila pro více zeleně

Rada města zřídila pracovní skupinu k případné stavbě parkoviště pod Lidickým náměstím.
Skupina ve složení Jiří Kalach, Zdeněk Kužel, Václav Verner, Zdeněk Havlík, Dalibor Dařílek, Ivo Zika, Jan Řeřicha, Gustav Krov, Jan Zadražil, Šárka Francová a Vlastimil Hudeček by měla posoudit schůdnost tohoto projektu a v případě rozhodnutí o realizaci by se mohla stát garantem veškerých administrativních a částečně i stavebních kroků.

Nic není rozhodnuto

Nedostatek parkovacích míst v centru Ústí nad Labem a silná veřejná poptávka po řešení tohoto problému jsou důvodem, proč vedení města hledá nové cesty ke zvýšení kapacit k stání automobilů. Město nedávno obdrželo k vybudování parkoviště pod Lidickým náměstím studii, která pochází z dílny Ateliéru AP. Pracovní skupina se kloní k názoru, že nové řešení by mělo počítat s větším množstvím zeleně.
„Abych zabránil panice a šíření poplašných zpráv, musím otevřeně prohlásit, že v tuto chvíli vůbec nevíme, jestli se do stavby pustíme. Na jedné straně by zde mohlo být skryté a kultivované podzemní stání pro přibližně 270 vozů, ale na straně druhé by to znamenalo další dočasný zásah do života obyvatel. Mám samozřejmě na mysli omezení pro řidiče a chodce po dobu výstavby,“ říká primátor města Jan Kubata.
K velké opatrnosti a obezřetnosti se kloní také náměstek primátora Jan Řeřicha. „Je tu obrovský počet motoristů vjíždějících do centra města, kterým se bude takové parkoviště líbit. Proti nim budou stát obyvatelé klonící se spíše ke klidovým zónám a alternativním způsobům dopravy. Všechny tyto hlasy musíme vnímat,“ uvádí Řeřicha.
Náměstek rovněž připomíná, že město nemá v současné době na stavbu parkoviště vyčleněné finanční prostředky. Vedení města však v nedávné minulosti navštívilo několik zájemců o stavbu parkovacích domů a investice do stání pod náměstím by pro ně možná mohla být v následujících letech zajímavá.

Podzemní stání se zvažovalo už za socialismu

K celé věci se nám písemně vyjádřil ing. arch. Vratislav Štelzig, který byl ještě „za socialismu“ u toho, když se v architektonické soutěži rozhodovalo o nynější podobě Lidického náměstí. Už tehdy se podle jeho slov diskutovalo o podzemních garážích pod zmíněnou plochou. „Před provedením stávající úpravy byla v minulé době vyhlášena architektonická minisoutěž. Úkolem bylo koncipovat prostor mezi bývalým KNV, divadlem, obytnými objekty, a objektem krajské policie. V návrhu jsem spoluautorsky navrhoval, aby daná plocha byla řešena zahradním způsobem, s tím, že do podzemí bude nutné v budoucnosti umístit patrový systém garáží s kapacitou 300 – 400 osobních vozů,“ píše Stelzig.
Jak nám dále sdělil, nakonec bylo zvoleno řešení ing. arch. Rudolfa Bergera, který doporučoval provedení prostoru jako „vládního náměstí“. Spoluautorem výtvarných děl se později, při detailním zpracování, stal akad. soch. Stanislav Hanzlík.

Automobilů je stále více

V České republice je v současné době registrováno rekordních 4,4 mil. automobilů. Odborníci předpokládají, že toto číslo bude v blízké budoucnosti ještě vyšší, a to navzdory ekonomické krizi. Nárůst počtu vozů se podle Řeřichy projevuje i v tzv. dopravě v klidu. „Nemusím připomínat, že do centra Ústí nad Labem, stejně jako do každého velkého krajského města, jezdí obrovský počet aut a že tlak na existenci parkovací míst je enormní. Růst automobilové dopravy je přímo úměrný růstu životní úrovně obyvatel a s tím opravdu nic nenaděláme. Naší povinností je hledat cesty k tomu, aby ta auta měla kde stát, ale zatím si nejsme jisti, zda bude stání pod Lidickým náměstím realizováno. Musím však připomenout, že i po dostavbě všech staveb v centru města včetně jejich parkovišť, bude dle norem scházet právě v centru 3226 parkovacích míst. Jedna z možných cest je budování podzemních parkovišť. Tímto směrem se vydaly již před časem například Drážďany či Lipsko a přímo v historických centrech dnes pohodlně zaparkujete a povrch je auty nedotčen“, pokračuje Řeřicha.

K obrázkům

Na řezech je patrno jak by bylo parkoviště umístěno.
V současné době pracovní skupina posuzovala 4 možné varianty řešení povrchu Lidického náměstí. Varianta č.1 obsahuje minimum zeleně a vstupy do podzemí jsou umístěny u bloku domů s obchody a restauracemi. Varianta č. 2 a 3. obsahuje více zeleně a vchody se přemísťují do stinné strany náměstí k budově policie, pod stromy vzniká prostor pro velký počet laviček, možnost umístění předzahrádek restaurací. Varianta č. 4 se liší pouze detailem většího vstupu do podzemí na straně u magistrátu – je zde úvaha umístění malého zázemí letní kavárny s venkovním sezením.
Světlík viditelný na půdorysu osvětluje podzemní prostor, kdy by bylo možné umístit případné archeologické nálezy.

Řezy

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4