Jeskyně

Loupežnická jeskyně – Ve svahu Zámeckého vrchu nad  chalupářskou vsí Olešnice. Asi 100 m dlouhá šikmá skalní puklina s 2,5 m vysokým stupněm pod vstupním otvorem se skládá ze šesti až 5 m vysokých síní, propojených sotva půlmetrovými plazivkami. Za válek tady obyvatelé schovávali svůj majetek, dnes zde zimují netopýři.