Ústecké podzemí - zábavní areál

Druhá světová válka je zhruba v polovině svého trvání, když přichází říšský rozkaz budování Luftschutz krytů I. třídy odolnosti na celém území protektorátu. V Ústí nad Labem pod skálou, na které stojí výletní zámeček Větruše, se v roce 1942 začal budovat protiletecký kryt civilní obrany. Stavbu prováděli mimo dobrovolníků i váleční zajatci, jejichž národnost se nepodařilo zjistit a bylo vyraženo celkem 750 metrů štol. V letech 1952 – 1956 došlo k přebudování na kryt CO III. třídy (atomový kryt) a měla ho ve správě SPOLCHEMIE Ústí nad Labem. V roce 2007 získává podzemí soukromý majitel a v roce 2012 se parta nadšenců rozhoduje vybudovat v tomto prostoru Muzeum civilní obrany. Celkově má kryt CO 500 metrů zpřístupněných chodeb a 250 metrů je původních štol, které byly otevřeny po sedmdesáti letech a nejsou zatím celé zpřístupněny, ale návštěvníci mají možnost nahlédnout, jak se tyto štoly budovaly. Návštěvníky čeká rozsáhlá přehlídka plynových masek od roku 1920 až po současnost, technické zajímavosti, jako funkční strojovna vzduchotechniky, zdravotní ošetřovna, rádio - telefonní ústředna, předměty nalezené v okolí krytu i ve štolách.

Otevírací doba:

leden - duben:       zavřeno
květen - červen:    sobota, neděle  10:00 - 17:00
červenec - srpen:  středa - neděle 10:00 - 17:00
září:                         sobota, neděle 10:00 - 17:00
říjen - prosinec:     zavřeno

Po celý rok lze sjednat individuální prohlídky pro skupiny min. 15 osob.

Prohlídky začínají v celou hodinu. Poslední prohlídka začíná vždy v 16:00 hodin.

Žižkova 31, Ústí nad Labem
tel.: 777 090 099, 777 769 707

www.muzeumcivilniobrany.cz nebo www.ustecke-podzemi.cz