Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem, založené již roku 1876, spravuje rozsáhlé sbírky archeologické, historické, umělecké a přírodovědné. 

Rekonstrukce budovy Muzea města Ústí nad Labem

V roce 2008 získalo město dotaci na rekonstrukci muzejní budovy prostřednictvím Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad z Evropského fondu. Práce na rekonstrukci budovy trvaly přibližně dva roky, muzeum bylo opět otevřeno veřejnosti 30. června 2011. Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky.
Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.
Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem.

    

Otevírací doba muzea

úterý - neděle: 9:00 - 18:00 hodin
zavřeno: každé pondělí, státní svátky
Muzeum nabízí fyzicky hendikepovaným spoluobčanům plný přístup do objektu. Na základě předchozí dohody na tel.: +420 475 210 937 lze domluvit osobního průvodce.
Více na www.muzeumusti.cz