Doprava

 

Silniční doprava
Město Ústí nad Labem je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec - Děčín - Ústí n. L. - Chomutov - Karlovy Vary) a silnice první třídy I/8, I/13 a I/30.
Město je přímo napojeno na dálnici D8 (Praha - státní hranice), která prochází západním okrajem města. Na dálnici D8 navazuje v Německu dálnice A17. Některé úseky dálnice D8 jsou již v provozu, úplné dokončení celé trasy na území ČR se předpokládá nejdříve v roce 2016.

Hromadná doprava
Ve městě existuje síť městské hromadné dopravy, která zahrnuje autobusové, trolejbusové linky a lanovou dráhu. Více informací naleznete zde.

Železniční doprava
Ústí nad Labem je důležitým železničním uzlem s pěti nádražími (Ústí n. L. hlavní nádraží, Ústí n. L. západ, Ústí n. L. sever, Ústí n. L. Neštěmice a Ústí n. L. Mojžíř), přes který vedou významné mezinárodní spoje (např. Berlín - Vídeň). Páteřním mezinárodním tahem je celostátní železniční trať č. 090 - I. tranzitní železniční koridor státní hranice - Děčín - Ústí n. L. - Praha - Česká Třebová - Břeclav - státní hranice. Vlaky Eurocity (EC) a Intercity (IC), napojené na evropskou železniční síť, zastavují ve vlakové stanici Ústí n. L. hlavní nádraží.

Vodní doprava
Labská vodní cesta je spojnicí se sítí západoevropských vodních cest umožňujících přístup do SRN, států Beneluxu, severní Francie a do významných přímořských přístavů. Nákladní lodní doprava a rekreační osobní doprava jsou provozované v úseku Pardubice - Chvaletice - Ústí n. L. - Hřensko - Hamburk.

Letecká doprava
V Ústí nad Labem se nachází letiště pro malá sportovní letadla. Nejbližší mezinárodní letiště pro dopravní letadla je v Praze nebo Drážďanech.

Zajímavé odkazy
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Dopravní podnik Ústeckého kraje
Vyhledávač spojení
AVE Ústí nad Labem
Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem