Dny evropského dědictví 2016

 

Informace o posledním ročníku

 

3. 9. – 11. 9. 2016

Jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. 

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků.

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce zapojuje od roku 1996.

 

Dny evropského dědictví 2016 v Ústí nad Labem

 

Město Ústí nad Labem se již po jednadvacáté připojí ke Dnům evropského dědictví. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 3. do 11. září 2016 prohlédnout na 28 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Na řadě zpřístupněných objektů je pro návštěvníky připraven doprovodný program.

V letošním roce nebude zpřístupněn objekt Masarykova zdymadla a Vodní elektrárny na Střekově a to z důvodu rekonstrukce přechodové lávky.

 

Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara.

Také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet
soutěž o atraktivní ceny! Pozorně čtěte pravidla soutěže.

 

Plakáty a doplňující informace k jednotlivým akcím:

 

Kontaktní osoby:
Bc. Martina Čmejlová - odbor kultury, sportu a soc. služeb
; tel. 475 271 345
Bc. Tereza Limburská - odd. cestovního ruchu
; tel. 475 271 661

 

Děkujeme za spolupráci sponzorům projektu: