Labská cyklostezka

Mezi nejkrásnější a turisticky hojně navštěvované středoevropské cyklistické stezky patří bezesporu Labská stezka, která se táhne od samotného pramene Labe hluboko v Krkonoších přes Mělník, Litoměřice až do Ústí nad Labem. Dále podél proudu Labe cyklostezka pokračuje do Děčína a přes hranice do německých měst, jako např. Drážďany, Lipsko, Magdeburg, Hamburg. Končí v Cuxhavenu u břehů Severního moře. Tato cyklostezka je oblíbená především díky působivé přírodě, nepříliš namáhavému terénu a koneckonců i idylickému Labi.

Soustřeďme se ale na část trasy poblíž Ústí nad Labem, kde můžete navštívit mnoho nejen přírodních atrakcí či kulturních památek. Pro hladové sportovce je zde také řada možností občerstvit se v různých stravovacích zařízeních a pro unavené jezdce nabízí Ústí nad Labem i pestrou nabídku ubytovacích služeb.Ústí nad Labem – Valtířov (směr Děčín)

5,8 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu a zámkové dlažbě. Stezka začíná pod Mariánským mostem na pravém břehu řeky Labe, na protilehlém břehu je Mariánská skála (265m.n.m.).

2 km Olšinky – možnost občerstvení.
2,7 km Svádov - ves s pravěkým osídlením, dnes součást města Ústí nad Labem. Kostel sv. Jakuba Většího vystavěn ve stylu saské renesance v l. 1580–1610, barokní faru se sloupem Tří králů nechala postavit Anna Františka Toskánská. Svádov je také proslavený jarními ředkvičkami a jahodami prodávanými podél silnice. Možnost občerstvení.
5km Valtířov - součástí obce Velké Březno. Kostel sv. Václava vystavěn ve stylu goticko–renesančním (tzv. saské renesance, 1574), v sousedství je novogotická kaple (1869) – hrobka rodiny Chotků, v parčíku sloup Čtrnácti svatých pomocníků. Možnost občerstvení.
V roce 2011 byl otevřen další úsek cyklostezky z Valtířova od železničního přejezdu přes Velké Březno do Přerova v délce 5,5 km.

Ústí nad Labem – Církvice (směr Litoměřice)

12,4 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu, štěrkové vozovce a zámkové dlažbě. Turistické zajímavosti při stezce jsou označeny informačními tabulkami. Jedná se o nenáročný terén bez většího převýšení, proto není zařazen podélný profil.

Stezka začíná pod Mariánským mostem na pravém břehu řeky Labe. Na protilehlém břehu je Mariánská skála (265 m.n.m.). Stezka pokračuje kolem silničního mostu Dr. E. Beneše (v době výstavby 1936 největší tuhý oblouk s táhlem – 123,6 m) a dále pak k mostu železničnímu (1874).
Mezi těmito mosty na protilehlém břehu je vidět věž kostela sv. Vojtěcha s bývalým klášterem dominikánů (kostel přestavěl v letech 1715-30 stavitel Octavio Broggio) a  kostel  Nanebevzetí Panny Marie s vychýlenou věží od své osy téměř o 2 m. Na kopci nad městem je výletní restaurace a hotel Větruše s vyhlídkovou věží, bludišti, sportovištěm a nedalekým popravištěm. Z Větruše vedou 2 naučné stezky (Větruše - Vrkoč, Větruše popraviště - Ústecké podzemí).
2,74 km Masarykovo zdymadlo – technická památka (architekt J. Vahala), výstavba 1923 – 36, tehdy největší vodní dílo v Čechách, vodní elektrárna, rybí přechod, informační tabule „Jez Střekov“, průchod mezi oběma břehy v noci uzavírán (informace Povodí Labe, st. p.).
Nad zdymadlem hrad Střekov – založen 1316 k ochraně plavby na Labi, věž ze 14. století, gotický palác kolem r. 1500, kaple z r. 1520, od r. 1615 majetkem Lobkowiczů. Oblíbené místo např. K. H. Máchy, R. Wagnera, E.G.Doerella. Pro veřejnost je hrad přístupný od poloviny 19. století., dnes expozice historie hradu a regionu, restaurace. Více informací na www.hradstrekov.cz.
Na protilehlém (levém) břehu je vidět národní přírodní památka Vrkoč – vypreparovaná čedičová žíla s dobře vyvinutou sloupcovou odlučností horniny, přístupná vyhlídka, v blízkosti je 12 m vysoký Vaňovský vodopád Podlešínského potoka.
3,13 km Malířský koutek, dřevěná zvonice typu vidlák chráněná státem, milník z roku 1800, slovanský původ dokládá uspořádání staveb kolem okrouhlé návsi. Po levé ruce ve směru jízdy je přírodní rezervace Sluneční stráň (vyhlášena 1968, plocha 7,62 ha), součást biocentra regionálního významu, začátek naučné stezky „Pod Vysokým Ostrým“.
4,90 km termální koupaliště Brná (více na www.msul.cz), počátky v roce 1931, dnes 3 bazény, dětské bazény a tobogán, půjčovna loděk, občerstvení.
6,10 km Brná - kaple sv. Anny z roku 1756, prodejna potravin, zastávka MHD, poříční oddělení policie ČR. Po levé ruce Průčelská rokle – zalesněná skalnatá rokle, dolní částí vede naučná stezka „Pod Vysokým Ostrým“, kaskádový vodopád. Souběh se silnicí na Litoměřice II/261 Brod přes Němčický potok.
8,21 km odpočívadlo s mapou při stanovišti oddílu vodního lyžování. Vlevo kupovité či kuželovité vrcholy původně podpovrchových čedičových těles: Skřivánčí vrch u Brné n.L. a Matrný u Sebuzína, na horizontu vrch Deblík (459 m), přejíždíme potok Rytina přitékající z Rytinské soutěsky.
8,95 km Sebuzín - přejezd Tlučenského potoka a odklon od řeky na silnici, kaple sv. Vincence z Ferrery (1745), restaurace,  prodejna potravin, železniční stanice. Na protilehlém břehu chatová oblast Dolní Zálezly, na horizontu na kopci bělostný Dubický kostel sv. Barbory (1579).
11,49 km Církvice konečná autobusové linky MHD, kostel Nanebevzetí Panny Marie s hrázděnou zvonicí (barokní stavba z roku 1701), barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol., občerstvení, odpočívadlo s mapou, návrat k vodě.
Zde Labská cyklistická stezka na území okresu Ústí nad Labem končí. Pokračovat můžete dále přes Libochovany, Velké Žernoseky až do Litoměřic. Ve Velkých Žernosekách se kříží tato cyklotrasa s další cyklotrasou Most – Doksy. Zde je možno přejet přívozem do Malých Žernosek, které leží na levém břehu řeky Labe a pokračovat do Opárenského údolí.

Zdroj: www.labska-stezka.cz