Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor strategického rozvoje

Činnost odboru

  • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města,
  • zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města,
  • zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů rozvoje města,
  • shromažďuje projektové záměry města,
  • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací,
  • utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách, v roli manažerů projektu,
  • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
  • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost,
  • koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města
  • vede evidenci podaných žádostí o dotace,
  • v tisku prezentuje realizované projekty,
  • zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech,
  • pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových projektů města,
  • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů,
  • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města (EIB, PPP),
  • zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových cyklů apod.,
  • realizuje agendu EU, zejména členství ve Výboru regionů,
  • zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU,
  • spolupracuje se Svazem měst a obcí,
  • zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní politiky, strukturální politiky a evropské fondy,
  • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotačních programů,
  • zabezpečuje administraci komise Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem,
  • zajišťuje aktualizaci www stránek města s problematikou rozvoje města, dotací a evropských záležitostí,
  • spolupracuje s kanceláří tajemníkana utváření zahraničních vztahů města Ústí nad Labem,
  • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě,
  • zabezpečuje prezentace rozvojových záměrů a projektů města
  • zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím investorům,
  • aktivně sleduje vývoj záměru a účastní se na jednání s investory,
  • asistuje při realizaci investičního záměru,
  • zabezpečuje prezentaci služeb a pobídek pro investory i na veletrzích a výstavách,
  • adresně oslovuje a nabízí místní investiční příležitosti potenciálním investorům,
  • nabízí prodej a pronájem vybraných pozemků v majetku města, včetně organizačního zajištění výběrových řízení,
  • zajišťuje účast města na investičních veletrzích,
  • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech ve městě a jejich distribuci ,
  • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
  • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
  • zajišťuje tvorbu a správu www stránek s investorskou tematikou,
  • koordinuje spolupráci s Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou v rámci Investorského centra,
  • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest
  • poskytování pracovního a organizačního servisu dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji
  • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti se strategickým rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání
  • zajišťuje výrobu a distribuci propagačních předmětů
  • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit nejen pro obyvatele Ústí nad Labem
  • zajišťuje výrobu a distribuci motivačních a iniciačních informací a produktů ke zvýšení účasti nejen ústecké veřejnosti na návštěvách kulturních památek, společenských akcí, využívání sportovní infrastruktury
  • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit pro zahraniční návštěvníky
  • zajišťuje tvorbu a naplňování koncepce rozvoje a podpory cestovního ruchu města Ústí n. L.
  • zajišťuje marketingovou přípravu a praktické zajišťování účasti města na veletrzích cestovního ruchu a obdobných akcích
  • přípravuje a řídí veškeré procesy tvorby produktů – letáky, brožury, propagační předměty, audiovizuální prezentace, aj.
  • spoluprácuje s ostatními institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu
  • zajišťujuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které poskytuje veškeré informace o cestovním ruchu v okresu Ústí nad Labem a zajišťuje služby s tím spojené.
  • účastní se a realizuje projekty v cestovním ruchu

Členění odboru

  • oddělení rozvoje

Oddělení rozvoje

  • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací
  • spolupracuje se Svazem měst a obcí
  • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotací
  • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
  • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
  • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost,
  • zpracovává strategických rozvojových dokumentů města,
  • zodpovídá za integrované plány města
  • zajišťuje aktualizaci www stránek města s dotační problematikou,
  • zabezpečuje administraci komise Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem
  • zajišťuje tlumočení a překlady pro potřeby Magistrátu
  • shromažďuje projektové záměry města
  • zajišťuje tvorbu, doplňování a aktualizaci zásobníku projektových námětů
  • účastní se projektových týmů
  • poskytuje informace o městě
  • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě,
  • zabezpečuje prezentace rozvojových záměrů a projektů města
  • prostřednictvím mezinárodních projektů rozvíjí zahraniční spolupráci
  • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech ve městě a jejich distribuci ,
  • zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím investorům,
  • vede databázi investorů,
  • aktivně sleduje vývoj záměru a účastní se na jednání s investory,
  • asistuje při realizaci investičního záměru,
  • zabezpečuje prezentaci  služeb a pobídek pro investory i na veletrzích a výstavách,
  • adresně oslovuje a  nabízí místní investiční příležitosti potenciálním investorům,
  • zpracovává soubor místních investičních pobídek a služeb,
  • nabízí prodej a pronájem vybraných pozemků v  majetku města, včetně organizačního zajištění výběrových  řízení,z
  • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
  • zajišťuje účast města na investičních veletrzích,
  • koordinuje spolupráci s Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou v rámci Investorského centra,  
  • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest,
  • zajišťuje tvorbu a správu www stránek s investorskou tematikou,
  • poskytování pracovního a organizačního servisu dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada
  • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti se strategickým rozvojem města
  • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města (EIB, PPP)

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).