Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor strategického rozvoje

Činnost odboru

 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města,
 • zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města,
 • zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů rozvoje města,
 • shromažďuje projektové záměry města,
 • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací,
 • utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách, v roli manažerů projektu,
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost,
 • koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace,
 • v tisku prezentuje realizované projekty,
 • zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech,
 • pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových projektů města,
 • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů,
 • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města (EIB, PPP),
 • zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových cyklů apod.,
 • realizuje agendu EU, zejména členství ve Výboru regionů,
 • zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU,
 • spolupracuje se Svazem měst a obcí,
 • zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní politiky, strukturální politiky a evropské fondy,
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotačních programů,
 • zabezpečuje administraci komise Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem,
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města s problematikou rozvoje města, dotací a evropských záležitostí,
 • spolupracuje s kanceláří tajemníkana utváření zahraničních vztahů města Ústí nad Labem,
 • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě,
 • zabezpečuje prezentace rozvojových záměrů a projektů města
 • zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím investorům,
 • aktivně sleduje vývoj záměru a účastní se na jednání s investory,
 • asistuje při realizaci investičního záměru,
 • zabezpečuje prezentaci služeb a pobídek pro investory i na veletrzích a výstavách,
 • adresně oslovuje a nabízí místní investiční příležitosti potenciálním investorům,
 • nabízí prodej a pronájem vybraných pozemků v majetku města, včetně organizačního zajištění výběrových řízení,
 • zajišťuje účast města na investičních veletrzích,
 • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech ve městě a jejich distribuci ,
 • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
 • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
 • zajišťuje tvorbu a správu www stránek s investorskou tematikou,
 • koordinuje spolupráci s Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou v rámci Investorského centra,
 • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest
 • poskytování pracovního a organizačního servisu dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji
 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti se strategickým rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání
 • zajišťuje výrobu a distribuci propagačních předmětů
 • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit nejen pro obyvatele Ústí nad Labem
 • zajišťuje výrobu a distribuci motivačních a iniciačních informací a produktů ke zvýšení účasti nejen ústecké veřejnosti na návštěvách kulturních památek, společenských akcí, využívání sportovní infrastruktury
 • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit pro zahraniční návštěvníky
 • zajišťuje tvorbu a naplňování koncepce rozvoje a podpory cestovního ruchu města Ústí n. L.
 • zajišťuje marketingovou přípravu a praktické zajišťování účasti města na veletrzích cestovního ruchu a obdobných akcích
 • přípravuje a řídí veškeré procesy tvorby produktů – letáky, brožury, propagační předměty, audiovizuální prezentace, aj.
 • spoluprácuje s ostatními institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu
 • zajišťujuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které poskytuje veškeré informace o cestovním ruchu v okresu Ústí nad Labem a zajišťuje služby s tím spojené.
 • účastní se a realizuje projekty v cestovním ruchu

Členění odboru

 • oddělení rozvoje

Oddělení rozvoje

 • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací
 • spolupracuje se Svazem měst a obcí
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotací
 • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
 • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost,
 • zpracovává strategických rozvojových dokumentů města,
 • zodpovídá za integrované plány města
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města s dotační problematikou,
 • zabezpečuje administraci komise Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem
 • zajišťuje tlumočení a překlady pro potřeby Magistrátu
 • shromažďuje projektové záměry města
 • zajišťuje tvorbu, doplňování a aktualizaci zásobníku projektových námětů
 • účastní se projektových týmů
 • poskytuje informace o městě
 • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě,
 • zabezpečuje prezentace rozvojových záměrů a projektů města
 • prostřednictvím mezinárodních projektů rozvíjí zahraniční spolupráci
 • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech ve městě a jejich distribuci ,
 • zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím investorům,
 • vede databázi investorů,
 • aktivně sleduje vývoj záměru a účastní se na jednání s investory,
 • asistuje při realizaci investičního záměru,
 • zabezpečuje prezentaci  služeb a pobídek pro investory i na veletrzích a výstavách,
 • adresně oslovuje a  nabízí místní investiční příležitosti potenciálním investorům,
 • zpracovává soubor místních investičních pobídek a služeb,
 • nabízí prodej a pronájem vybraných pozemků v  majetku města, včetně organizačního zajištění výběrových  řízení,z
 • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
 • zajišťuje účast města na investičních veletrzích,
 • koordinuje spolupráci s Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou v rámci Investorského centra,  
 • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest,
 • zajišťuje tvorbu a správu www stránek s investorskou tematikou,
 • poskytování pracovního a organizačního servisu dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada
 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti se strategickým rozvojem města
 • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města (EIB, PPP)

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).