Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Kancelář primátora

Činnost

 • zajišťuje styk se sdělovacími prostředky
 • vyhodnocování monitoringu denního tisku
 • krizová komunikaceposkytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci, apod.).
 • tiskové zprávy – sdělení o rozhodnutích RM a ZM a o názorových postojích členů vedení města
 • tiskové konference – budou využívány:
  • po zasedání Rady města k výsledkům jednání
  • k oznámení dalších důležitých rozhodnutí a záměrů orgánů města
  • k prezentaci společných i separátních postojů členů vedení samosprávy
  • k prezentaci záměrů či postojů partnerských subjektů v případě, že informační hodnota souvisí se záležitostí, v níž se město aktivně angažuje.
 • zajišťuje vydávání Městských novin
 • verbální komunikace - v následujících letech bude město Ústí nad Labem prezentovat své informační výstupy:
  • prostřednictvím referenta PR
  • prostřednictvím zástupců vedení města
  • prostřednictvím tiskových konferencí v kombinaci s tiskovými zprávami
  • na akcích různého druhu a zaměření, na nichž jsou zástupci médií přítomni
  • ve sporadických případech prostřednictvím vedoucích odborů, je-li mluvčí nepřítomen či nemůže vzhledem k dalších objektivním důvodům informaci poskytnout.
 • zajišťování aktuálních informací (aktuality, dotazy novinářů) na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz)
 • zajišťování:
  • protokolu - v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst…)
  • příprava projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžných akcí odvíjejících se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • setkání členů vedení města s představiteli zájmových a profesních skupin
  • zajišťování výroby a distribuce propagačních předmětů pro kancelář primátora
 • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržování vztahů s partnerskými městy, rozšiřování tohoto typu svazku