Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Aktuality

Aktuality

Schválení projektu Rozvoj služeb eGovernmentu

V uplynulých dnech byla schválena žádost o finanční podporu na projekt Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodě města Ústí nad Labem a to v plné výši 4 895 000 Kč. V nejbližší době očekáváme písemné Rozhodnutí o přidělení dotace.

Podání žádosti o dotaci na výzvu č.06

Dne 31.5.2010 byla do Centra pro regionální rozvoj podána žádost o dotaci na výzvu č.06 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. V rámci podaného projektu byly podána žádost na zřízení Technologického centra v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, které bude sloužit nejen statutárnímu městu, ale také obcím, které spadají do jeho správního obvodu. Dále bylo podána žádost na upgrade elektronické spisové služby statutárního města a zajištění el. spisové služby pro obce v rámci správního obvodu. Spolupráci s městem Ústí nad Labem na tomto projektu přislíbilo celkem 13 obcí

Vzor usnesení zastupitelstva obce

V záložce Kontakty a odkazy najdete nyní vzor usnesení zastupitelstva obce spolu se sdělením starosty a to jednak pro možnost nákupu nové spisové služby, ale také pro možnost hostování na spisové službě ORP. Toto schválené usnesení zastupitelstva je potřeba doložit, jestliže bude mít obec zájem se do tohoto projektu zapojit.

Setkání se starosty obcí ve správním obvodu Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem se rozhodlo podat žádost o přidělení dotace do výzvy č. 6 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Do tohoto projektu se mohou zapojit i obce ve správním obvodu a to několika způsoby. Abychom objasnili výhody a nevýhody těchto způsobů a jejich podmínky, proběhne dne 17.12.2009 v 10.00 v budově Magistrátu města Ústí nad Labem setkání se starosty obcí ve správním obvodu. Prezentace a závěry tohoto jednání včetně častých dotazů zde budou následně zveřejněny.

Podání žádosti o dotaci

Dne 13.11.2009 byla odevzdána žádost o dotaci na projekt Vzdělávání v eGon Centru Ústí nad Labem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Již od října však probíhají kurzy, jejichž termíny najdete v sekci Vzdělávání.

Vyhlášení výzvy č. 6 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích

Dne 27.10.2009 byla vyhlášena výzva v rámci Integrovaného operačního programu s názvem Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Tato výzva nahrazuje zrušenou výzvu č. 4 Technologická centra a spisová služba a je rozdělena celkem na 3 části (Technologická centra, Elektronická spisová služba a Vnitřní integrace úřadu). Bližší informace a celý text této výzvy naleznete v sekci Kontakty a odkazy.