Volby v aktuálním roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace na stránkách MVČR (zákon č. 247/1995 Sb.)
Termín konání: Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno. Bližší informace budou zveřejněny po vyhlášení voleb prezidentem republiky.