Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 21.06.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "48. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
Vyvěšeno: 19.06.2017
Sejmuto: 19.06.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2017"
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
Bateau z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 13.06.2020
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 09.06.2017
Sejmuto: 09.06.2020
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
Vyvěšeno: 07.06.2017
Sejmuto: 17.06.2020
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
Vyvěšeno: 05.06.2017
Sejmuto: 05.06.2020
Centrum podpory zdraví z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
Vyvěšeno: 05.06.2017
Sejmuto: 05.06.2020
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
Vyvěšeno: 05.06.2017
Sejmuto: 05.06.2020
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 05.06.2017
Sejmuto: 05.06.2020
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
Tichý svět, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
Ústecký Arcus, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 01.06.2017
Sejmuto: 01.06.2020
WHITE LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb