Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 21.10.2016
Sejmuto: 21.10.2019
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018704
Vyvěšeno: 21.10.2016
Sejmuto: 21.10.2019
OPORA
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018699
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
STK GEBERT z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Dětský festival sportovního tance"
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
CG Niké, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace "Cargo Ústí Fest 2016"
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Poradna pro integraci, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018719
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018713
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Agentura Osmý den, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018707
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018708
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
JURTA, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018706
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Člověk v tísni, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018711
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Dobrovolnické centrum, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018732
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Ústecký Arcus, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018693
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018710
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018710
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Oblastní charita Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018725
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
DRUG-OUT Klub, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018957
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Sociální agentura, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018687
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Demosthenes, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018685
Vyvěšeno: 20.10.2016
Sejmuto: 20.10.2019
Tichý svět, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018690
Vyvěšeno: 13.10.2016
Sejmuto: 13.10.2019
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
Vyvěšeno: 13.10.2016
Sejmuto: 13.10.2019
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
Vyvěšeno: 11.10.2016
Sejmuto: 11.10.2019
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
Vyvěšeno: 10.10.2016
Sejmuto: 10.10.2019
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
Vyvěšeno: 07.10.2016
Sejmuto: 07.10.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace "Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše"