Oznámení OŽP MmÚ

16.04.2013
KRATOLIA Trade, a.s. - Bezpečnostní program prevence závažné havárie.

 

Oznámení

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru životního prostředí
je možno se seznámit s obsahem dokumentu

KRATOLIA Trade, a.s. – Bezpečnostní program prevence závažné havárie dle zákona č. 59/2006 Sb.

Do dokumentu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 17. 4. 2013
do 17. 5. 2013 na odboru životního prostředí – oddělení mimořádných situací(budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k dokumentu prostřednictvím odboru životního prostředí.

Ing. Simona Heymerová v.r.
pověřená řízením
Odboru životního prostředí MmÚ

Vyvěšeno: 16. 4. 2013

Sejmuto: