Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 07.08.2017
Ozn. zaháj. ÚŘ
ÚL - Hrbovická, Majakovského - reko. kanalizace a vodovodu - II. Etapa"
Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 06.08.2017
Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 06.08.2017
Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 06.08.2017
Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 06.08.2017
Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 06.08.2017
Vyvěšeno: 21.07.2017
Sejmuto: 06.08.2017
Vyvěšeno: 20.07.2017
Sejmuto: 05.08.2017
Vyvěšeno: 20.07.2017
Sejmuto: 05.08.2017
Vyvěšeno: 20.07.2017
Sejmuto: 05.08.2017
Vyvěšeno: 20.07.2017
Sejmuto: 05.08.2017
Vyvěšeno: 19.07.2017
Sejmuto: 04.08.2017
Vyvěšeno: 19.07.2017
Sejmuto: 04.08.2017
Ozn. zaháj. územního řízení
"SEK ÚL - Klíše"
Vyvěšeno: 18.07.2017
Sejmuto: 03.08.2017
Ozn. zaháj. ÚŘ
"Síť elektronických komunikací (SEK) UPC - ÚL, Střekov"
Vyvěšeno: 17.07.2017
Sejmuto: 02.08.2017
Výzva - vyjádření k pod. odvolání
č.j. SO/S/39966/2017/LaJ
Vyvěšeno: 17.07.2017
Sejmuto: 02.08.2017
Vyvěšeno: 17.07.2017
Sejmuto: 27.07.2017
Vyvěšeno: 13.07.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Vyvěšeno: 13.07.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Ozn. o možnosti převzít písemnost
Veronika Faustová, Palachova 492/12, ÚL
Vyvěšeno: 13.07.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - ŽO
Jiří Bezdíček, 30. 9. 1960
Vyvěšeno: 12.07.2017
Sejmuto: 28.07.2017
Vyvěšeno: 12.07.2017
Sejmuto: 28.07.2017
Vyvěšeno: 11.07.2017
Sejmuto: 27.07.2017
Ozn. o zaháj. říz. a prodlouž. platnosti
Revitalizace ulice Nová, ÚL - SO 401 (veřejné osvětlení), SO 411 (přípojka NN pro kamerový systém), SO 451 (kamerový systém)
Vyvěšeno: 11.07.2017
Sejmuto: 27.07.2017
Vyvěšeno: 10.07.2017
Sejmuto: 26.07.2017
Vyvěšeno: 10.07.2017
Sejmuto: 26.07.2017
Vyvěšeno: 28.06.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
"Výroba vápenného mléka, PS22 Vápenné hospodářství, na pozemku parc. č. 137/40 v katastrál. území Ústí nad Labem