Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 30.09.2016
Sejmuto: 16.10.2016
Vyvěšeno: 30.09.2016
Sejmuto: 16.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 16.10.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 13.10.2016
Vyvěšeno: 27.09.2016
Sejmuto: 16.10.2016
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 10.10.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Stavební úpravy rekreační chaty, nová opěrná zeď a oplocení pozemku", na p.p.č. 417, 418, k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 10.10.2016
Vyvěšeno: 16.09.2016
Sejmuto: 02.10.2016
Vyvěšeno: 14.09.2016
Sejmuto: 30.09.2016
Územní rozhodnutí
"Ústí n. L., Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly - odstranění kanalizačních výustí"