Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 08.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 08.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 10.10.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 16.10.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 09.10.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení
"Zateplení štítů byt. domu v ul. Jizerská č.p. 2933/41, 2934/43, 2935/45, Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 19.09.2017
Sejmuto: 05.10.2017
Vyvěšeno: 19.09.2017
Sejmuto: 05.10.2017
Vyvěšeno: 19.09.2017
Sejmuto: 05.10.2017
Vyvěšeno: 19.09.2017
Sejmuto: 05.10.2017
Vyvěšeno: 18.09.2017
Sejmuto: 04.10.2017
Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí
"Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí n. L. - nové umístění výtlaku V8"
Vyvěšeno: 15.09.2017
Sejmuto: 15.10.2017
EIA - posuzování vlivu na ŽP
Logistické centrum - překladiště minerálních olejů - posuzování vlivu záměru na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vyvěšeno: 15.09.2017
Sejmuto: 01.10.2017
Vyvěšeno: 15.09.2017
Sejmuto: 01.10.2017
Vyvěšeno: 14.09.2017
Sejmuto: 02.10.2017
Vyvěšeno: 14.09.2017
Sejmuto: 30.09.2017
Vyvěšeno: 14.09.2017
Sejmuto: 30.09.2017
Vyvěšeno: 14.09.2017
Sejmuto: 30.09.2017
Vyvěšeno: 14.09.2017
Sejmuto: 30.09.2017
Vyvěšeno: 13.09.2017
Sejmuto: 29.09.2017
Územní rozhodnutí
"Zřízení nového odběrného místa, kabel. přípojka, úprava stávajícího nadzemního vedení NN - část bude demontována a část vyměněna - Ústí nad Labem - Důlce (UL, Důlce, p. p. č. 2779/1 - úprava vNN)
Vyvěšeno: 12.09.2017
Sejmuto: 28.09.2017
Vyvěšeno: 12.09.2017
Sejmuto: 28.09.2017
Vyvěšeno: 11.09.2017
Sejmuto: 27.09.2017
Územní rozhodnutí
"SEK Ústí nad Labem - Klíše"