Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 19.02.2018
Oznámení o rozeslaní dokumentace vlivů záměru na ŽP
Jižní Předlice - I. část - oznámení o rozeslání dokumentace
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Kanalizace III. etapa - Brná
Prodloužení platnosti stavebního povolení
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Odkanalizování místní části Hostovice
Prodloužení platnosti stavebního povolení
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Vyvěšeno: 16.01.2018
Sejmuto: 01.02.2018
Vyvěšeno: 16.01.2018
Sejmuto: 01.02.2018
Vyvěšeno: 16.01.2018
Sejmuto: 01.02.2018
Vyvěšeno: 16.01.2018
Sejmuto: 01.02.2018
Vyvěšeno: 16.01.2018
Sejmuto: 01.02.2018
Vyvěšeno: 15.01.2018
Sejmuto: 29.01.2018
Vyvěšeno: 15.01.2018
Sejmuto: 29.01.2018
Vyvěšeno: 12.01.2018
Sejmuto: 28.01.2018
Vyvěšeno: 11.01.2018
Sejmuto: 27.01.2018
Vyvěšeno: 11.01.2018
Sejmuto: 29.01.2018
Usnesení - určení lhůty pro doplnění žádosti a přerušení řízení
"Chabařovice - Jezero Milada, centrální kanalizace"
Vyvěšeno: 11.01.2018
Sejmuto: 26.01.2018
Vyvěšeno: 11.01.2018
Sejmuto: 29.01.2018
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti
"Chabařovice - Jezero Milada, centrální kanalizace"
Vyvěšeno: 10.01.2018
Sejmuto: 26.01.2018
Vyvěšeno: 10.01.2018
Sejmuto: 26.01.2018
Vyvěšeno: 09.01.2018
Sejmuto: 25.01.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Stavební úpravy byt. domu, Masarykova č. p. 539 a 540, Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 09.01.2018
Sejmuto: 25.01.2018
Vyvěšeno: 09.01.2018
Sejmuto: 25.01.2018
Vyvěšeno: 27.12.2017
Sejmuto: 29.01.2018
nová stránka
"VGP Park - UL, Přestanov - Hala P2" na pozemku parc. č. 366/4, 366/12 v katastrál. území Přestanov