Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 04.05.2018
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 04.05.2018
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 04.05.2018
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 04.05.2018
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 04.05.2018
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 04.05.2018
Oznámení zahájení územního řízení
"Stavební úprava stávajícího vedení elektrické energie - Proboštov u Tašova (IE-12-4004368 UL, Proboštov)"
Vyvěšeno: 17.04.2018
Sejmuto: 02.05.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost - ŽO
David Zachariáš, 15. 2. 1980
Vyvěšeno: 17.04.2018
Sejmuto: 03.05.2018
Rozhodnutí - zamítnutí žádosti
"Rozšíření optických tras TETA ÚL - I. etapa"
Vyvěšeno: 16.04.2018
Sejmuto: 02.05.2018
Vyvěšeno: 13.04.2018
Sejmuto: 29.04.2018
Vyvěšeno: 12.04.2018
Sejmuto: 28.04.2018
Vyvěšeno: 12.04.2018
Sejmuto: 28.04.2018
Vyvěšeno: 12.04.2018
Sejmuto: 28.04.2018
Vyvěšeno: 12.04.2018
Sejmuto: 28.04.2018
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 25.04.2018
Návrh OOP - zastavení plavebního provozu na Labi přes malou plavební komoru na VD Střekov
Pozvánka k projednání návrhu OOP dne 24.4.2018 v 10.00 hod. v sídle Státní plavební správy - pobočka Děčín
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
"Svádov, ul. Vítězná - úprava vNN, kNN, Ústí nad Labem, Svádov"
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Vyvěšeno: 04.04.2018
Sejmuto: 20.04.2018
Vyvěšeno: 02.04.2018
Sejmuto: 30.04.2018
Vydání stanoviska k návrhu koncepce
Zveřejnění Stanoviska k návrhu koncepce "Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027"
Vyvěšeno: 30.03.2018
Sejmuto: 29.04.2018
Oznámení o vrácení dokumentace k doplnění
Vrácení dokumentace k doplnění - Jižní Předlice - I. část
Vyvěšeno: 19.03.2018
Sejmuto: 21.04.2018