Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 18.08.2017
Sejmuto: 04.09.2017
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
"Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 18.08.2017
Sejmuto: 03.09.2017
Vyvěšeno: 17.08.2017
Sejmuto: 04.09.2017
Vyvěšeno: 16.08.2017
Sejmuto: 01.09.2017
Vyvěšeno: 14.08.2017
Sejmuto: 30.08.2017
Vyvěšeno: 11.08.2017
Sejmuto: 29.08.2017
Vyvěšeno: 10.08.2017
Sejmuto: 28.08.2017
Výzva - vyjádření k podanému odvolání
"Oprava zateplení štítu v ul. Višňová č.p. 2834/1, 2835/3, 2836/5, Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 09.08.2017
Sejmuto: 25.08.2017
Vyvěšeno: 09.08.2017
Sejmuto: 25.08.2017
Vyvěšeno: 08.08.2017
Sejmuto: 24.08.2017
Rozhodnutí o umístění stavby
"Výroba vápenného mléka, PS22 Vápenné hospodářství" na pozemku parc. č. 137/40 v katastrálním území Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 03.08.2017
Sejmuto: 21.08.2017
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí
"Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí n. L. - nové umístění výtlaku VS"
Vyvěšeno: 03.08.2017
Sejmuto: 21.08.2017
Oznámení zahájení územního řízení
"Zřízení nového odběrného místa, kabel. přípojka, úprava stávajícího nadzemního vedení NN - část bude demontována a část vyměněna - Ústí nad Labem - Důlce (UL, Důlce, p.p.č. 2779/1 - úprava vNN)"