Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 28.06.2017
Sejmuto: 17.07.2017
Vyvěšeno: 28.06.2017
Sejmuto: 14.07.2017
Vyvěšeno: 22.06.2017
Sejmuto: 10.07.2017
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 07.07.2017
Vyvěšeno: 20.06.2017
Sejmuto: 06.07.2017
Vyvěšeno: 19.06.2017
Sejmuto: 05.07.2017
Vyvěšeno: 19.06.2017
Sejmuto: 07.07.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení
"Oprava a zateplení štítu v ul. Višňová 2834/1, 2835/3, 2836/5, Ústí nad Labem - Severní Terasa"
Vyvěšeno: 16.06.2017
Sejmuto: 01.07.2017
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 29.06.2017