Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 14.06.2017
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 10.06.2017
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 10.06.2017
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 10.06.2017
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 10.06.2017
Vyvěšeno: 24.05.2017
Sejmuto: 09.06.2017
Vyvěšeno: 23.05.2017
Sejmuto: 08.06.2017
Vyvěšeno: 23.05.2017
Sejmuto: 08.06.2017
Vyvěšeno: 23.05.2017
Sejmuto: 08.06.2017
Vyvěšeno: 23.05.2017
Sejmuto: 07.06.2017
Vyvěšeno: 23.05.2017
Sejmuto: 07.06.2017
Vyvěšeno: 23.05.2017
Sejmuto: 07.06.2017
Vyvěšeno: 22.05.2017
Sejmuto: 07.06.2017
Vyvěšeno: 19.05.2017
Sejmuto: 03.06.2017
Vyvěšeno: 17.05.2017
Sejmuto: 02.06.2017
"Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v rozsahu IO 04 Přeložka vodovodu (UL 038 360)
Stavební povolení pro IO 04 Přeložka vodovodu – řad V1 z trub LTH PUR DN 150 dl. 154,38 m, vč. přepojení stávajících přípojek, přeložený do nové trasy.
Vyvěšeno: 17.05.2017
Sejmuto: 02.06.2017
Stavební povolení
"Stavební úpravy pro změnu užívání části objektu z garáží na Pneuservis, Hrbovická 155/14, UL" - na pozemku p. č. 355, k. ú. Předlice
Vyvěšeno: 16.05.2017
Sejmuto: 01.06.2017
Vyvěšeno: 16.05.2017
Sejmuto: 01.06.2017
Vyvěšeno: 28.04.2017
Sejmuto: 29.05.2017
Vyvěšeno: 27.01.2017
Sejmuto: 31.05.2017
Dotační program - granty v oblasti ŽP
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor ŽP vyhlašuje dotační program na poskytování grantů v oblasti ochrany ovzduší.