Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 22.06.2018
Sejmuto: 09.07.2018
Vyvěšeno: 22.06.2018
Sejmuto: 08.07.2018
Vyvěšeno: 22.06.2018
Sejmuto: 08.07.2018
Vyvěšeno: 21.06.2018
Sejmuto: 07.07.2018
Vyvěšeno: 21.06.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Usnesení - přerušení územního řizení
"Logistický areál KAREKA Český Újezd"
Vyvěšeno: 20.06.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Vyvěšeno: 20.06.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Vyvěšeno: 20.06.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Vyvěšeno: 20.06.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Vyvěšeno: 20.06.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 04.07.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Autocentrum NEVERSTOCK, Ústí nad Labem - Krásné Březno, na pozemku parc. č. 1549, k. ú. Krásné Březno"
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 19.06.2018
Sejmuto: 05.07.2018
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 30.06.2018
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 30.06.2018
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 02.07.2018
Územní rozhodnutí
"Optický kabel, TM BTA ÚL ULPES 41097 OK" (podzemní vedení veřejné komunikační sítě)
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 30.06.2018
Vyvěšeno: 13.06.2018
Sejmuto: 29.06.2018
Vyvěšeno: 11.06.2018
Sejmuto: 27.06.2018
Vyvěšeno: 08.06.2018
Sejmuto: 24.06.2018
Vyvěšeno: 08.06.2018
Sejmuto: 24.06.2018