Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 27.04.2017
Sejmuto: 13.05.2017
Vyvěšeno: 26.04.2017
Sejmuto: 12.05.2017
Vyvěšeno: 26.04.2017
Sejmuto: 12.05.2017
Vyvěšeno: 25.04.2017
Sejmuto: 11.05.2017
Vyvěšeno: 24.04.2017
Sejmuto: 10.05.2017
Oznámení zahájení územního řízení
"Skorotice 5. a 6. etapa (obslužné komunikace a inženýrské sítě)" na pozemku p. č. 40/1, 899/1, 899/370, 899/531, 899/536, 899/537, 899/538, 899/544, 899/545, 899/559, 899/566 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 06.05.2017
Vyvěšeno: 19.04.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení
"Stavební úpravy pro změnu užívání části objektu z garáží na pneuservis, Hrbovická 155/14, ÚL"
Vyvěšeno: 19.04.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Vyvěšeno: 19.04.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Vyvěšeno: 19.04.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Vyvěšeno: 18.04.2017
Sejmuto: 04.05.2017
Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v rozsahu IO 04 Přeložka vodovodu“ (UL 038 360)
Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v rozsahu IO 04 Přeložka vodovodu“ (UL 038 360)
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto: 29.04.2017
Vyvěšeno: 12.04.2017
Sejmuto: 28.04.2017
Vyvěšeno: 10.04.2017
Sejmuto: 28.04.2017
OZV č. 2/2017
Kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 29.03.2017
Sejmuto: 29.04.2017
Stanovení záplavového území vodního toku Labe ř. km 726,6-826,6
Návrh opatření obecné povahy - aktualizace stávajícího záplavového území na území Ústeckého kraje
Vyvěšeno: 27.01.2017
Sejmuto: 31.05.2017
Dotační program - granty v oblasti ŽP
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor ŽP vyhlašuje dotační program na poskytování grantů v oblasti ochrany ovzduší.