Materiály

22. jednání dne 6.12.2017

2. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2017
Příloha č. 1 Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2017

3. Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021
Příloha č. 1 Přílohy usnesení

4. Rozpočtové opatření FO a PO k úhradě plnění ve věci PK REAL s.r.o. v likvidaci

5. Přísedící Okesního soudu v Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Příloha č. 1

6. Odměny neuvolněným členům ZM

7. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

8. Změny v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno –

9. Spolufinancování projektu Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická

10. Nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství formou darování
Příloha č. 1-4 Žádosti, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK a RM

11. Převod části pozemku p. č. 5033 v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádost, GP, oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK a RM

12. Převod částí pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Sebuzín formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádost, GP, oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK a RM

13. Prodej pozemků v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, kauce, žádost o nové projednání, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení ¨RM, oznámení záměru, usnesení MK RM, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

14. Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, kauce, žádost o nové projednání, výpisz KN, snímek KM, náklady na údržbu, stanovisko OSR MmÚL, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek - žadatel
Příloha č. 3 Znalecký posudek - MmÚL

15. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál
Příloha č. 1 Smlouva o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál
Příloha č. 2 Znalecké posudky
Příloha č. 3 Usnesení Představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

16. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce2017 „Mimořádné žádosti o dotace“

17. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2018 – instituce každoročně podporované
Příloha č. 1) příloha usnesení Smlouva o poskytnutí dotace

18. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – Preferované sporty 2018
Příloha č. 1) příloha usnesení Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

19. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro rok 2018
Příloha č. 1 Vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím pro rok 2018

20. Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Ústí nad Labem

21. Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2018

22. OZV o regulaci provozování hazardních her

Archiv