Materiály

15. jednání dne 25.7.2018

1. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem"

2. Veřejná zakázka "Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, o.p. do objektu Domu Kultury Ústí nad Labem" - výběr dodavatele

3. Veřejná zakázka "Motorové vozidlo pro MP" - vyhlášení veřejné zakázky

4. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

5. Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov - reakce na usnesení ZM

6. Rozpočtové opatření MP

7. Rozpočtové opatření MP - Dětské dopravní hřiště

8. Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

9. Rozpočtové opatření - odkup mobilní podlahové krytiny pro halové sporty

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace

11. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 MŠ Marxova - Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2018
Příloha č. 2 KÚÚK – Posouzení žádosti o navýšení rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na rok 2018

12. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 10. 7. 2018 – Neinvestiční dotace
Příloha č. 2 Avízo z KÚÚK ze dne 19. 7. 2018 - dotace na sociální služby pro rok 2018– 2. splátka

13. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních škol
Příloha č. 1 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o.
Příloha č. 2 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.

14. Odstoupení od rámcové smlouvy s OK GARDEN s.r.o.
Příloha č. č.1 Smlouva č. SML1021135

16. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Městský stadion v Ústí nad Labem
Příloha č. 1,2 usnesení RM, nájemní smlouva