Materiály

111. jednání dne 6.10.2016

1. Rozpočtové opatření FO na přesun finančních prostředků v rámci odboru

2. Rozpočtové opatření KT a OHS

3. Rozpočtové opatření OIÚP - "Ortofotomapa 2016 se zelení"
Příloha č. 1 Nabídka firmy TopGis, s.r.o.
Příloha č. 2 Ukázkový mapový list

4. Rozpočtové opatření správního odboru

5. Rozpočtové opatření OHS - převod fin. prostředků v rámci výdajového rozpočtu

6. Rozpočtové opatření odboru OSR, oddělení projektů a dotací a KT – projekty „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem a „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“

7. Rozpočtové opatření OKSS a OSR – oddělení cestovního ruchu

8. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků na zajištění akce „Ústecké Vánoce 2016“

9. Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady

10. Rozpočtové opatření ODM, OSR a OKSS

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 47 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 1-4 Žádost + situační snímek, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK

13. Záměr prodeje/pronájmu částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost + situační snímky, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK

14. Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční a neinvestiční části výdajového rozpočtu
Příloha č. 1 žádost MŠ Kytička
Příloha č. 2 žádost ZŠ Rabasova

15. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace

16. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí a MŠ Marxova, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 žádost ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o. ze dne 13. 6. 2016
Příloha č. 2 žádost ředitelky MŠ Marxova, p. o. ze dne 19. 5. 2016
Příloha č. 3 žádost ředitelky MŠ Marxova, p. o. ze dne 9. 5. 2016
Příloha č. 4 vyjádření KÚÚK k posouzení žádosti ze dne 14. 4. 2016

17. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Ústeckého kraje ze dne 24. 8. 2016 (č. smlouvy: 16/SML 1813)
Příloha č. 2 Avízo z KÚÚK ze dne 23.9.2016 - dotace na sociální služby pro rok 2016 – 2. dofinancování
Příloha č. 3 Avízo z KÚÚK k převodu finančních prostředků ze dne 20. 9. 2016
Příloha č. 5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML 1862 o poskytnutí neinvestiční dotace z Ústeckého kraje ze dne 13. 9. 2016
Příloha č. 4 MŽP ČR – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 49192/ENV/16-2367/630/16 ze dne 15. 7. 2016

18. Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na provoz ZOO Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 žádost ředitele ZOO Ústí nad Labem, p. o. ze dne 18. 9. 2016

19. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – vratka finančních prostředků na MMR ČR – sociální

20. Odměny ředitelek škol dle § 224 ZP

21. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Karla IV. a MŠ Větrná, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 žádost ředitele ZŠ Karla IV, p. o. ze dne 14. 9. 2016
Příloha č. 2 žádost ředitelky MŠ Větrná, p. o. ze dne 27. 9. 2016

22. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací – mimo oblast školství