Materiály

1. jednání dne 9.1.2017

1. Rozpočtová opatření FO do rozpočtu roku 2016

1. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30.6.1996 v aktualizovaném znění dle dodatku č.4/2005 a dalších - THMÚ
Příloha č. 1-2 Návrh dodatku 1/2017, usnesení MK, Rozhodnutí primátorky v působnosti RM, oznámení záměru města

2. Rozpočtové opatření MP do rozpočtu roku 2016

3. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2017
Příloha č. 1 1RM_M3_P1
Příloha č. 2 1RM_M3_P2
Příloha č. 3 1RM_M3_P3
Příloha č. 4 1RM_M3_P4

4. Žádost o prominutí pohledávky

5. Žádost o postupné splácení nákladů řízení

6. Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu 2016 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

7. Rozpočtové opatření OSV do rozpočtu 2016 - dotace na výkon sociální práce

8. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 21. 3. 2007 – SŽDC
Příloha č. 1 Návrh dodatku č.3

9. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2006 – SŽDC
Příloha č. 1 Návrh dodatku č.2

11. Rozpočtové opatření ODM do rozpočtu roku 2016

12. Preferované sporty – hokej a fotbal 2017
Příloha č. 1 - příloha usnesení Smlouva o poskytnutí dotace – fotbal (dospělí), hokej (dospělí)
Příloha č. 1 Právní stanovisko Holec, Zuska a partneři
Příloha č. 2 Vyjádření ÚHOS ze dne 3. 10. 2016
Příloha č. 3 Znalecký posudek č. P43479/16

13. Rozpočtové opatření FO a OKSS – hokej a fotbal 2017

14. Rozpočtové opatření FO a OKSS – údržba běžeckých stop

15. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem,příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Seznam účelových peněžitých darů v souvislosti s adopcí a patronstvím zvířat od 1.11.2016 do 31.12.2016

16. Lékařská pohotovostní služba v roce 2017 – přijetí dotace od KÚÚK
Příloha č. 1 výpis z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

17. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 Darovací smlouva – Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příloha č. 2 Darovací smlouva – HELGOS s.r.o.
Příloha č. 3 Darovací smlouva – MUDr. Iva Pešková

18. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu 2016
Příloha č. 1 Krajský úřad Ústeckého kraje – Avízo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 15. 12. 2016
Příloha č. 2 Krajský úřad Ústeckého kraje – Avízo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 19. 12. 2016

19. Územní plán Ústí nad Labem - doplnění expertní skupiny

20. Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro IROP
Příloha č. 1 Interní postupy ZS ITI pro IROP

21. Termíny jednání RM a ZM v roce 2017

22. Odměny neuvolněným členům ZM

23. Rozpočtová opatření KT