Materiály

114. jednání dne 30.11.2016

.

1. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 9.11.2016

2. Rozpočtové opatření MP - zapojení finančních prostředků úřadu práce

3. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru

6. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

7. Rozpočtové opatření OSV a KT - dotace na sociálně-právní ochranu dětí

8. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské správy - dotace na výkon sociální práce

9. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb II.

11. Jmenování ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Zápis z konkursního řízení ze dne 9. 11. 2016

12. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací

13. Rozpočtové opatření ODM - Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká

14. Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady

15. Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Předlice
Příloha č. 1-4 Žádost + situační snímek, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK

16. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK

17. Aktualizace přílohy č. 1 nájemní smlouvy - THMÚ
Příloha č. 1-3 Návrh Přílohy č.1, stávající Příloha č.1, výpis z usnesení MK

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM