Materiály

13. jednání dne 10.5.2017

2. Rozpočtové opatření FO - účelová neinvestiční dotace ze SFŽP pro MO Střekov
Příloha č. 1 bankovní výpis

3. Částečné zpětvzetí žaloby ve věci tzv. historického majetku města

4. Pověření ke schvalování a předkládání projektových záměrů do výzev nositele ITI Ústec-ko-chomutovské aglomerace

5. Revokace usnesení RM č. 96/17 ze dne 22. 2. 2017

6. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - změna v orgánech společnosti
Příloha č. 1 Usnesení RM 190/13

7. Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, složená kauce, výpis z KN, snímek KM, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM

8. Pronájem částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM

9. Pronájem části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Církvice
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM

10. Pronájem části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Církvice
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Neštěmice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

13. Záměr prodeje pozemků p. č. 5084/1 a p. č. 5085 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

14. Pronájem části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

15. Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou prodeje
Příloha č. 1-3 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpisy z usnesení MK

16. Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků – Na Nivách
Příloha č. 1,2 P1-2

17. Pojištění strojů a strojních zařízení
Příloha č. 1 P1

18. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad Labem – data za rok 2016
Příloha č. 1 Výstupy z RISKu – data za rok 2016

19. Využití finančních prostředků na Městské akce

20. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb a Smlouva o zápůjčce FK Ústí nad Labem – mládež, z.s.
Příloha č. 1 Smlouva o zápůjčce peněz

21. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

22. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce zdravotně postižených“

23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“

24. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“
Příloha č. 1 Tabulka – akce sportovního kalendáře 2017

25. Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Mírová
Příloha č. 1_1 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Mírová
Příloha č. 2 Snímek z KN pozemek p. č. 4949/957 k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 3 Usnesení RM MO – Ústí nad Labem č. 133/16 ze dne 7. 11. 2016
Příloha č. 4 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Pod Vodojemem
Příloha č. 4_1 Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Pod Vodojemem
Příloha č. 5 Snímek z KN pozemek p. č. 116/3 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 6 Dodatek č. 5 ke změně ZL ZŠ E. Krásnohorské
Příloha č. 7 Dodatek č. 3 ke změně ZL MŠ Sluníčko
Příloha č. 8 Dodatek č. 7 ke směně ZL KS města Ústí nad Labem
Příloha č. 8_1 Dodatek č. 7 ke směně ZL KS města Ústí nad Labem
Příloha č. 9 Snímek z KN pozemek p. č. 1826/2 v k. ú. Ústí nad Labem

26. Jmenování ředitelky Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Zápis z konkursního řízení ze dne 21. 4. 2017

27. Odměny ředitelek p. o. dle § 224 ZP

28. Uvolnění prostor tělocvičny mateřské školy ve Svádově Muzeem města Ústí nad Labem

29. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace

30. Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury v roce 2017

31. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Příloha č. 1 Žádost FZŠ České mládeže ze dne 18. 4. 2017

32. Úprava osobního příplatku ředitelky příspěvkové organizace

33. Hackathon - informace

34. Změna učelu poskytnuté investiční dotace pro MO Severní Terasa
Příloha č. 1 Žádost MO Severní Terasa o změnu použití investiční dotace