Odbor přestupků v dopravě

Činnost odboru

Zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na úseku přestupků v dopravě (zákon o silničním provozu) a to zejména:

 • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o silničním provozu (dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, přestupky zachycené automatizovaným kamerovým systémem, řízení vozidla bez technické kontroly, přestupky oznámené Městskou policií Ústí nad Labem neprojednané na místě spáchání přestupku – výzvy umístěné za stěračem vozidla)
 • projednávání a rozhodování o správních deliktech při porušení zákona o silničním provozu
 • projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku dopravy a úseku silničního hospodářství při porušení zákona o přestupcích
 • projednávání a rozhodování o přestupcích a správních deliktech při porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
 • zpracovává lustrace řidičů v registru řidičů a registru vozidel
 • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy tuto sankci uložili pracovníci tohoto oddělení
 • vyřizování žádostí od pojišťoven o konečná rozhodnutí k plnění pojistné události
 • provádí lustrací ve výpisu z centrální evidence obyvatel, živnostenském rejstříku a ve výpisu z České kanceláře pojistitelů
 • předávání ukončených a dořešených přestupků místně příslušnému registru řidičů k dalšímu opatření
 • kontrola plateb uložených pokut a následné předávání k vymáhání
 • vyřizování žádostí o pravomocná rozhodnutí od Policie ČR při zkráceném trestním řízení
 • žádosti Městské policii Ústí nad Labem o doručování zásilek
 • postupuje oznámené přestupky k vyřízení jiným správním orgánům, do jejichž působnosti přestupky místně či věcně náleží

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271761
Č. dveří: 187
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 170 475271537, fax: 475271489
Balšánková Kateřina referent oddělení dopravních nehod 156 475271379
Bolina Václav referent oddělení dopravních nehod 172 475271346
Drábková Martina referent oddělení dopravních nehod 156 475271116
Kabátníková Markéta, Bc. referent oddělení dopravních nehod 169 475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent oddělení dopravních nehod 171 475271695
Mansfeld Josef referent oddělení dopravních nehod 169 475271112
Netrhová Iva referent, spisový pracovník, archivářka 168 475271347
Štroblová Lada referent oddělení dopravních nehod 171 475271690
Vlasáková Daniela referent oddělení dopravních nehod 157 475271382
Wáwrová Michaela, Bc. referent oddělení dopravních nehod 172 475271346

oddělení kamerového systému

Tůma Martin Jan, Bc. vedoucí oddělení kamerového systému 180 475271463
Bohuslav Martin, DiS. referent oddělení kamerového systému 161 475271464
Bundová Veronika, Bc. referent oddělení kamerového systému 161 475271464
Černý Ivo, Bc. referent oddělení kamerového systému 160 475271457
Macháčková Dagmar referent oddělení kamerového systému 159 475271381
Migulská Renata referent oddělení kamerového systému 181 475271530
Musilová Lenka referent oddělení kamerového systému 159 475271124
Tomanová Marcela referent oddělení kamerového systému 181 475271380
Vondráková Alena referent oddělení kamerového systému 158 475271496
Zoulová Kateřina, Bc. referent oddělení kamerového systému 158 475271496

podřízeni vedoucímu

Dalihodová Andrea metodik, ekonom, asistentka vedoucí odboru 188 475271378