WMS a PDF

WMS služby

Webové mapové služby (WMS) jsou služby, které byly vyvinuty jako standard pro sdílení GIS dat v prostředí Internetu. WMS služby města jsou k dispozici níže.

WMS služby města

Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/Doprava/Blokove_cisteni/MapServer/WMSServer

Brownfieldy v Ústí nad Labem

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/Ostatni/Brownfieldy_verejnost/MapServer/WMSServer

Památková péče

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/Ostatni/Pamatkova_pece/MapServer/WMSServer

Parkování v Ústí nad Labem (parkoviště, parkovací zařízení, parkovací automaty)

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/Doprava/Parkovaci_zony_UL/MapServer/WMSServer

Školské obvody a školská zažízení v Ústí nad Labem

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/Ostatni/Skolske_obvody/MapServer/WMSServer

Územní plán Ústí nad Labem - koordinační výkres - limity v území, návrhové a stavové ploch

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UPUL_KOOV_verejnost/MapServer/WMSServer

Územní plány obcí v okrese Ústí nad Labem ve vektorové podobě

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_vektor/MapServer/WMSServer

Územní plány obcí v okrese Ústí nad Labem v rastrové podobě

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_HV_rastr/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_KVI_rastr/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_ZCU_rastr/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_VPS_rastr/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_ETAP_rastr/MapServer/WMSServer

Územně analytické podklady - výkres hodnot

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Hodnoty/MapServer/WMSServer

Územně analytické podklady - výkres limitů

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Limity_doprava/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Limity_pamatky/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Limity_priroda/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Limity_TI/MapServer/WMSServer
http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Limity_zdravi/MapServer/WMSServer

Územně analytické podklady - výkres záměrů

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Zamery/MapServer/WMSServer

Územně analytické podklady - výkres problémů

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UAP/UAP2016_Problemy/MapServer/WMSServer

Záplavová území

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/Zivotni_prostredi/Zaplavove_uzemi/MapServer/WMSServer

Změny územních plánů obcí v okrese Ústí nad Labem v rastrové podobě

http://mapy.mag-ul.cz/arcgis/services/UPD/UP_obce_zmeny_rastr/MapServer/WMSServer

Zobrazení WMS služeb

WMS služby můžete prohlížet několika způsoby – prostřednictvím námi vytvořené aplikace, prostřednictvím specializovaného GIS softwaru (např. software firmy ESRI ArcGIS Desktop), přes volně stažitelné WMS prohlížeče nebo přes některé on-line mapové portály umožňující připojení WMS služeb (např. Geoprohlížeč ČUZK).

Prohlížená WMS služeb v prostředí ArcGIS Desktop

  1. V aplikaci ArcMap klikněte na ikonku Add data.
  2. V následujícím dialogu přidejte GIS Server.
  3. Z nabídky serverů vyberete Add WMS Server.
  4. Do pole URL vyplníte adresu WMS služby, kterou chcete zobrazit a stiskněte tlačítko Get Layers. Poté, co se Vám zobrazí dostupné vrstvy, stiskněte OK. V některých případech je nutné ještě na konec URL adresy připsat otazník.
  5. Nyní byste měli vidět připojený WMS Server v dialogovém okně. Po vybrání tohoto serveru (poklepáním myší nebo stiskem klávesy Enter) se Vám zobrazí dostupná mapová služba, kterou vyberete stejným způsobem.
  6. Po vybrání se služba načte do aplikace ArcMap.

Poslední aktualizace: 24. 0px8. 2017, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák