GIS ODKAZY

Alternativní souřadnicové systémy

plus+codes - Google publikoval tzv. Open Location Code (OLC), nazývá je adresami pro každého, ať je kdekoliv. Jde o alternativu tradičnímu souřadnicovému systému založeném na zeměpisné šířce a délce. Google místa překóduje do snadněji zapisovatelného textového řetězce.

what3words - Služba, která zakóduje zeměpisné souřadnice do trojice slov. Autoři služby rozdělili zemský povrch na čtverce o straně 3 metry. Jsou jich asi tři bilióny a každý z nich je označen trojicí snadno zapamatovatelných slov (aspoň v kontextu souřadnicových systémů). Přitom vybírat můžete z (zatím) devíti jazyků.

Doprava s cestování

ŘSD - Geoportál silniční a dálniční sítě ČR

ŘSD - Dopravní informace

Srážky se zvěří

Travelscope - Interaktivní webová mapa, která zobrazuje země podle toho, zda jsou přístupné jen na základě cestovního pasu nebo je nutné vyřizovat víza. Při základním zobrazení mapa zachycuje jednotlivé země světa podle toho, do kolika zemí si vystačíte s jejím pasem bez nutnosti víza. Po „rozkliknutí“ některého ze států je možné pomocí animovaných linií zjistit, do kterých zemí je bezvízový styk umožněn. Zvolit lze i konkrétní kombinace domácí a cílové země, která umožní vypsat možnosti vycestování přímo pro tento vybraný pár.

Informace ze světa GIS

Geoinformační křižovatka

GISPortal.cz

Opendata

Open Land-Use Map - Otevřená mapa využití půdy; ke stažení ve vektorové podobě (*.shp) po územních celcích LAU2

Otevřená data AOPK ČR - Otevřené datové sady národně a mezinárodně chráněných území, mokřadů a migračních koridorů.

poi.cz - Otevřené datové sady bodů zájmu pro ČR

Smart Points of Interest - Celosvětová datová sada čítající cca 24 milionů bodů zájmu, distribuovaná ve formátu RDF

The USGS Earthexplorer - Portál umožňuje vyhledávat a stahovat data satelitních a leteckých snímků a další kartografické produkty z mnoha zdrojů. Jedná se např. o data Landsat, Sentinel nebo digitální modely terénu SRTM. Pro stahování dat je nutná registrace. Web provozuje „geologická služba Spojených států amerických“ - United States Geological Survey (USGS)

Vybraná data katastru nemovitostí a RÚIAN v SHP, vybraná data katastru nemovitostí v DGN, adresní místa RÚIAN v CSV - Otevřená data ČUZK

Památková péče

Geoportál památkové péče - Geoportál Národního památkového ústavu.

Památky na mapách - Webový mapový portál, který zpřístupňuje řadu historických mapových podkladů, které se vážou k 60 vybraným zámeckým (či hradním) areálům ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) a jejich okolí. K dispozici jsou rovněž 3D scény a trojtrozměrné modely.

Plánování tras a úprava GPX souborů

BRouter - Webový plánovač tras. Podkladová data: OpenStreetMap. Exporty do GPX, KML, GeoJSON, CSV. Routování dle různých profilů. Výškový profil trasy, délka trasy a další parametry.

Mygpsfiles - CEditace GPX souborů: rozdělování trasy na více segmentů nebo tras; editace průběhu trasy pomocí vertexů; export tras; úprava průměrných rychlostí, směru trasy a dalších parametrů GPX souboru; zobrazování trasy v Earth 3D.

Počasí a hydrologie

ČHMÚ - Hlásná a předpovědní služba

Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem

InterSucho - Web zaměřený na vizualizaci stavu sucha a dalších veličin na území ČR, Slovenska a střední Evropy. Stav sucha je zveřejňován v týdenním intervalu. Web nabízí i předpovědi sucha a dalších veličin, a to vždy na 10 dní dopředu.

KlimatickáZměna.cz - Web nabízí přehledné mapky a grafy z oblasti klimatologie, zemědělství, lesnictví, vodní bilance atd. Některé mapky ukazují výhledy daných veličin do roku 2090. Vedle výhledů lze v mapách zobrazit i stavy z minulosti a v čase je animovat.

Koupací vody

Ostatní

Národní geoportál INSPIRE

RESTEP - obnovitelné zdroje

Geoportál ČÚZK

Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje

Virtuální mapová sbírka (VÚGTK, v.v.i.) - Digitální staré mapy, atlasy a glóby.

Prazdnedomy.cz - Databáze dlouhodobě prázdných domů na území ČR. Projekt spolku Prázdné domy z.s.

Poslední aktualizace: 07. 05. 2018, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák