GIS INFORMACE

Správný chod mapových aplikací

Pro správné zobrazení flexových mapových aplikací je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player. Aplikace, které vyžadují instalaci zásuvného modulu jsou označeny ikonou "Fl" pod náhledovým obrázkem aplikace. Tyto aplikace jsou vytvořeny v prostředí ArcGIS API for FLEX verze 3.7.

Ikona Fl

Aplikace, které nejsou označeny ikonou "Fl", nevyžadují instalaci žádného zásuvného modulu. Pro správný chod těchto aplikací je nutné mít v internetovém prohlížeči povolený JavaScript. Aplikace běží i na mobilních zařízeních (Android, iOS, Windows Phone) a samy se přizpůsobují velikosti displeje. Aplikace jsou vytvořeny v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition).

Aktualizace dat a správa mapových aplikací

Mapové aplikace vytváří a spravují zaměstnanci oddělení GIS prostřednictvím moderních technologií a vlastními silami.

Aktualizace dat a údržba aplikací probíhá zpravidla v pátek od 11:00 do 13:00. V tomto čase se může stát, že aplikace nebudou plně funkční. Děkujeme za pochopení.

Informace o aktualizacích konkrétních datových sad a další podrobnosti lze zjistit klinkutím na ikonu "i" pod náhledovým obrázkem aplikace nebo přímo v aplikaci v nástroji "METADATA". Datum poslední aktualizace je k dispozici pod popisem každé aplikace.

Informace o použitých datech aplikace

Ovládání mapových aplikací

Mapové aplikace umožňují interaktivní práci s mapou. V mapě se lze pohybovat, přibližovat, měnit obsah, vyhledávat objekty, klikáním do mapy lze zjišťovat informace k objektům v mapě a spoustu dalších operací a úkonů.

Podrobné návody na ovládání mapových aplikací jsou dostupné přímo v aplikacích.

Video-návody jsou dostupné přímo v aplikacích, na záložce VIDEO-NÁVODY nebo pod ikonou V pod náhledovým obrázkem aplikace.

Informace o použitých datech aplikace

Co je GIS (Geografický informační systém)?

Zjednodušeně se jedná o informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data.

Dle definice ESRI je GIS organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací.

Hlavní činnosti oddělení GIS?

 • Správa geografického informačního systému (dále jen GIS) města Ústí nad Labem
 • Správa, údržba a aktualizace geografických dat
 • Zajišťování softwarového vybavení GIS
 • Zpracovávání tematických map
 • Analýzy dat GIS
 • Publikace dat v rámci intranetu a internetu
 • Sběr dat v terénu prostřednictvím GPS
 • Poskytování geografických dat projektantům a studentům
 • Pořizování územně analytických podkladů (ÚAP): sběr sledovaných jevů (údajů o území) a jejich zapracování do datového modelu, zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
 • Evidence územně plánovacích dokumentů a územních studií pro správní obvod úřadu územního plánování
 • Vymezování zastavěných území pro správní obvod úřadu územního plánování a jejich aktualizace

Poslední aktualizace: 21. 02. 2017, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák