GIS AKTUALITY

17.05.2018 | Dětská hřiště v Ústí nad Labem

Oddělení GIS spouští novou mapovou aplikaci Dětská hřiště v Ústí nad Labem. Aplikace zobrazuje dětská hřiště na území města, včetně jejich fotodokumentace a doplňkových informací o provozovateli, provozní době, vybavení, GPS poloze atd. Data dětských hřišť vznikla v rámci průběžné aktualizace územně analytických podkladů.

12.03.2018 | Školské obvody v Ústí nad Labem

V mapové aplikaci Školské obvody je nyní možné zadáním adresy bydliště do pole pro hledání přímo vyhledat a v mapě zobrazit příslušnou spádovou školu a školský obvod.

Krátký video-návod je k dispozici ZDE.

12.03.2018 | Muzea a sbírkové expozice na Ústecku

V mapové aplikaci Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí bylo zpracováno nové téma - Muzea a sbírkové expozice na Ústecku. Téma bylo původně vydáno formou tištěného materiálu oddělením cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem. Tato webová aplikace převádí původní materiál do interaktivní mapové podoby a doplňuje jej o nově pořízené fotografie, GPS a další aktualizované informace.

09.02.2018 | Ucelený přehled výkresů v aplikaci Územní plány obcí

V mapové aplikaci Územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem je nyní k dispozici přehled všech dostupných výkresů a textových dokumentů územních plánů obcí, jejich změn a územních studií. Po kliknutí na funkční plochu územního plánu, na plochu změny územního plánu nebo řešenou plochu územní studie se zobrazí vyskakovací okno s informacemi a odkazy na veškerou dokumentaci, včetně odkazů do ILAS a na web obce. Územní studie je nutné nejprve zapnout v seznamu vrstev.

Krátký video-návod je k dispozici ZDE.

29.01.2018 | Přehled novinek v aplikacích ÚAP a Územní plány obcí

V aplikacích územně analytických podkladůúzemních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem je nyní k dispozici přehled aktualizací mapových vrstev. Uživatel se tak snadno doví, že byl zveřejněn nový územní plán, jeho změna nebo že byla aktualizována vrstva územně analytických podkladů. Novinky lze zobrazit kliknutím na ikonu N pod oknem hledání (nástroj Novinky v aplikaci).

03.01.2018 | Komplexní pozemkové úpravy v aplikaci ÚAP

V aplikaci územně analytických podkladů byla zavedena nová vrstva komplexních pozemkových úprav. Vrstvu lze zapnout ve "Výkresu limitů - Ochrana přírody a krajiny". Po kliknutí na plochu pozemkové úpravy v mapě se zobrazí okno s podrobnostmi a odkazy na PDF přílohy (Hlavní výkres, textová část apod.).

01.11.2017 | Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí

Oddělení GIS spouští novou aplikaci pro veřejnost, která formou dynamické mapy, rozsáhlé fotodokumentace a dalšího materiálu, prezentuje zajímavá turistická místa a trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí (celý správní obvod ORP). V aplikaci jsou v současné době dostupná tři rámcová témata – cyklus Trasy netušených krás, zajímavá vyhlídková místa a naučné stezky. Další obsah bude postupně přibývat.

Krátké video ukazující možnosti aplikace je k dispozici ZDE.

16.10.2017 | Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Pro zlepšení orientace občanů u voleb do Poslanecké sněmovny vytvořilo oddělení GIS speciální mapovou aplikaci. Aplikace po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, která zadané adrese přísluší.

07.07.2017 | Video-návody na ovládání mapových aplikací

V mapových aplikacích města jsou nyní dostupné krátké video-návody na jejich ovládání. Video-návody si kladou za cíl jednoduchou cestou ozřejmit typické úlohy, které mohou být v mapových aplikacích prováděny. Videa např. ukazují, co dělat, když uživatel chce vytisknout mapu, vyhledat parcelu, vyexportovat výsledky hledání do excelu a další úlohy. Návody budou postupně přibývat.

Kompletní dokumentace k aplikaci je stále k dispozici v PDF (Podrobný návod). Návody jsou dostupné také na záložce VIDEO-NÁVODY a po kliknutí na ikonu "i" pod náhledovým obrázkem aplikace.

03.07.2017 | Nové WMS služby

Do sekce WMS byly přidány nové WMS služby: Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem, Brownfieldy v Ústí nad Labem a Parkování v Ústí nad Labem.

11.05.2017 | Pocitová mapa města Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem po vzoru dalších měst spouští interaktivní pocitovou mapu pro veřejnost. Mapovou aplikaci pro oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje vytvořilo oddělení GIS s využitím technologie ESRI, která je na Magistrátu k dispozici. Mapová aplikace je postavená na prostředí Web AppBuilder Developer. V rámci aplikace byl využit SmartEditor Widget, který byl kompletně graficky přepracován. Částečně předesignována byla i samotná základní šablona layoutu aplikace.

Pocitovou mapou město rozšiřuje možnosti aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím počítače či mobilního zařízení do plánování veřejného prostoru. Aplikace umožňuje občanům zadávat tzv. pocitové body přímo do mapy. Uživatel aplikace tak jednoduše může označit místa, kde např. rád tráví volný čas nebo kde se naopak necítí bezpečně. Cílem projektu je získat podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy, využití či přeměnu veřejného prostranství pro volnočasové aktivity, zlepšování bezpečnosti ve městě apod.

Pokud se koncept osvědčí, plánuje oddělení koncepcí ve spolupráci s oddělením GIS nasadit aplikaci pro sběr dalších tzv. měkkých dat.

Pocitová mapa je k dispozici na webu oddělení koncepcí (v sekci POCITOVÁ MAPA). Tisková zpráva je k dispozici ZDE.

02.05.2017 | Nová aplikace Vývoj centra Ústí nad Labem v dobových mapách

Cílem nové aplikace města je představit veřejnosti původní materiál, který vydala Geodézie s.p., provoz inženýrské geodézie Ústí nad Labem (zpracoval Ing. Josef Vlk, František Suka a kol.) v prosinci 1991, v interaktivní a dynamické podobě. Aplikace umožňuje porovnávat historické podoby centra města na mapových podkladech z let 1725, 1843, 1878, 1887, 1910, 1935, 1945, 1950 - 1960, 1988, 1990, 1992 se současným stavem (letecká mapa z roku 2016). Pro porovnání vývoje v území lze využít lupu, která "prohlédne" skrz historickou mapu do současnosti. Lupu lze dle zájmu po území přemisťovat. Pro získání potřebného detailu lze mapu přibližovat a oddalovat. Jednotlivé mapové podklady jsou doplněny o popis příslušného historického období. Historické plány centra města Ústí nad Labem byly již dříve publikovány v aplikaci Historické mapy. Nové prostředí Story Maps Series však nabízí na data zcela nový pohled.

07.04.2017 | Nová aplikace Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem

Oddělení GIS ve spolupráci s odborem dopravy a majetku připravilo novou mapovou aplikaci Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem. Aplikace v přehledné mapové podobě zobrazuje kalendář termínů blokového čištění jednotlivých komunikací ve městě. Aktualizace aplikace bude probíhat vždy při vyhlášení nového kola blokového čištění odborem dopravy a majektu. Komunikace se společným termínem čištění jsou vyznačeny vždy shodnou barvou. Přiblížením mapy nad zájmovou ulici lze zjistit termín čištění (v popisku ulice). Termín čištění lze zjistit také kliknutím na linii komunikace. Aplikace je uspořádána do záložek dle jednotlivých kol plánu blokového čištění. V aplikaci lze pohodlně vyhledávat dle ulic, adres i parcel. Na výběr je několik podkladových map.

21.02.2017 | Nová aplikace Územně alalytické podklady 2016

Zveřejněna nová mapové aplikace Územně analytické podklady 2016. Aplikace je vytvořena v moderním prostředí Web AppBuilder Developer a nahrazuje původní flexovou aplikaci Územně analytické podklady 2014. Aplikace je dostupná i pro mobilní zažízení. Obsahově aplikace rozšiřuje pohled na 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů, kterou oddělení GIS dokončilo v prosinci 2016. Data ÚAP budou v rámci aplikace průběžně aktualizována. Podrobnosti jsou dostupné na Portálu ÚAP.

21.02.2017 | Nová aplikace Školské obvody v Ústí nad Labem

Zveřejněna nová mapové aplikace Školské obvody v Ústí nad Labem. Aplikace obsahuje vymezení školských obvodů spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem. Aplikace přehledně doplňuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem.

07.12.2016 | Nová mapová aplikace Technická infrastruktura ÚAP

Zveřejněna nová mapové aplikace Technická infrastruktura ÚAP. Aplikace obsahuje informace o technické infrastruktuře v ORP Ústí nad Labem. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů.

17.10.2016 | Fulltextové vyhledávání

Do aplikací Majetek města, Územní plány obcí, Územní plán Ústí nad Labem a Parkovací zóny přidána možnost fulltextového vyhledávání adres, ulic a parcel.

Své dotazy můžete zadávat ve tvarech:
Adresy: "Lovecká 2705"; "Lovecká 2705, 40004"; "Lovecká 2705, 40004 Trmice"
Ulice: "Dlouhá"; "Dlouhá, Ústí nad Labem"
Parcely: "1/1"; "1/1, Klíše"; "1/1 Klíše"; "Klíše, 1/1"; "Klíše 1/1"

Původní možnosti vyhledávání jsou dostupné v nástroji "Rozšířené hledání".

10.10.2016 | Nové vrstvy územních plánů obcí

Do aplikace Územní plány obcí přidány nové vrstvy "Územní plány - Doprava" a "Územní plány - Organizace Území".

11.08.2016 | Spuštění aplikace Parkovací zóny v Ústí nad Labem

Zveřejněna nová mapové aplikace Parkovací zóny v Ústí nad Labem. Aplikace obsahuje informace o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem.

08.04.2016 | Modernizace dalších mapových aplikací

Mapové aplikace Územní plány obcí v ORP Ústí nad LabemMajetek města Ústí nad Labem převedeny do jazyka JavaScript. Aplikace lze díky tomu nyní spustit na krerémkoliv mobilním zařízení (Android, iOS, Windows Phone). Samy se přizpůsobí velikosti displeje. Přináší také vylepšený Google StreetView, vyhledávání parcel, adres a ulic, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

01.03.2016 | Geoinformační křižovatka

Oddělení GIS nyní sdílí své aktuality na webu geoinformační křižovatky www.geoinformace.cz, která od září 2014 celorepublikově monitoruje novinky a aktuality v oblasti GIS. Další informace o geoinformační křižovatce nalaznete ZDE.

24.02.2016 | Modernizace aplikace Územního plánu Ústí nad Labem

Mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem nyní běží v jazyce JavaScript. Aplikaci lze díky tomu nyní spustit na krerémkoliv mobilním zařízení (Android, iOS, Windows Phone). Sama se přizpůsobí velikosti displeje. Přináší také vylepšený Google StreetView, vyhledávání parcel, adres a ulic, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

01.01.2016 | Vznik oddělení GIS

1. ledna 2016 v rámci reorganizace vzniká Oddělení GIS zařazené pod Odbor investic a územního plánování.

18.08.2015 | Historie GIS úřadu

Záložka INFORMACE byla doplněna o stručnou historii GIS úřadu.

11.08.2015 | Nová mapová aplikace Odpadové hospodářství

Je vypublikována nová mapová aplikace ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Aplikace obsahuje separovaný odpad (viditelné do M 1: 2000), kalendář svozu odpadu pro II. pololetí, odběrová místa pro elektroodpad a další informace.

11.08.2015 | Publikace metadat

Všechny mapové aplikace nyní obsahují tzv. METADATA, informace o datech. Uživateli se na tomto odkazu nabízí informace o jednotlivých vrstvách tj. datum vzniku dat, poskytovatele, zpracovatele atd...

31.07.2015 | Přidány nové nástroje do mapových aplikací

Do aplikací Územní plán Ústí nad Labem a Územního plánování obcí byl přidán nový nástroj "PŘIDAT SHAPEFILE".

Do aplikace Historické mapy byl přidán nový nástroj PROLÍNÁNÍ VRSTEV. Tento nástroj umožňuje prolínání jednotlivých vrstev mezi sebou, více Nápověda v aplikaci.

Ve všech mapových aplikacích byl upraven nástroj TISK.

22.07.2015 | Nové WMS

Do sekce WMS přidány nové WMS služby.

13.07.2015 | Úprava webu mapy města

Webová stránka mapy města upravena! Byly přidány nové záložky INFORMACE a ODKAZY. INFORMACE obsahují stručný komentář k jednotlivým aplikacím a ODKAZY odkazují na zajímavé aplikace jiných poskytovatelů. Tisková zpráva ZDE.

13.07.2015 | Vypublikovány nové mapové aplikace

Aplikace Památková péče
Obsahem této aplikace jsou především zajímavé objekty a plochy z pohledu ochrany památkové péče. Jedná se jak o registrované nemovité památky v ústředním seznamu kulturních památek vedené Národním památkovým ústavem, ale také o drobné neevidované památky a válečné hroby, které nad rámec zákona eviduje pracovník památkové péče magistrátu. Součástí těchto objektů jsou veřejnosti přístupné i fotografie. Zároveň v této aplikaci lze zobrazit památkové chráněné plochy, významné stavební dominanty, historicky významné stavby a architektonické cenné stavby či urbanistické hodnoty, což jsou sledované jevy vycházející z databáze územních analytických podkladů.

Aplikace Ochrana přírody a krajiny
Obsahem této aplikace jsou prvky přírody a krajiny, které jsou rozdělené na několik tematických skupin:

  • Zvláště chráněná území (zonace chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, NATURA, Územní systém ekologické stability)
  • Půdní fond (BPEJ)
  • Lesy
  • Všeobecná ochrana krajiny (stromy, významné krajinné prvky)
  • Vodní hospodářství
  • Geologie
  • Honitby

Pro přehlednost a rychlejší načítání vektorových dat je při prvním mapovém zobrazení zapnutá první a druhá skupina. Dále tato mapová aplikace rovněž nabízí mapu okresního generelu ÚSES a WMS služby, které poskytuje AOPK ČR. Identifikací na vybrané prvky lze přejít na přílohy, např. Karty stromů OŽP a karty ÚSES.

Aplikace Školství
Obsahem této mapové aplikace je přehled školských zařízení ve správním obvodu ORP Ústí nad Labem. Občanům se nabízí přehled, která školská zařízení jsou ve správě města. Občané mají zároveň k dispozici kontaktní údaje na jednotlivá zařízení.

Červen 2015 | Nová mapová aplikace Historické mapy

Úsek GIS představuje veřejnosti mapovou aplikaci HISTORICKÉ MAPY. Tisková zpráva ZDE.

Leden 2015 | Nová mapová aplikace Majetek města

Úsek GIS veřejnosti představuje mapovou aplikaci MAJETEK MĚSTA. Tisková zpráva ZDE.

Listopad 2014 | Nová ortofotomapa ORP Ústí nad Labem

Město zakupuje novou ortofotomapu v rozlišení 12,5 cm/px v rozsahu celého ORP Ústí nad Labem. Tisková zpráva ZDE.

Prosinec 2012 | Pořízení GIS Serveru

Odbor rozvoje města ppořizuje pro účely GIS samostatný server.

Listopad 2012 | Vznik Úseku GIS

Oddělení GIS zařazeno pod Oddělení územního plánování jako Úsek GIS.

Leden 2012 | Ostrý provoz vnitřního mapového portálu

Spuštěn ostrý provoz VNITŘNÍHO MAPOVÉHO PORTÁLU. Články v odborném časopise ArcRevue 01/2010 a ArcRevue 01/2011, více ZDE.

Květen 2011 | Návrh územního plánu Ústí nad Labem

V rámci veřejného projednání publikován prostřednictvím interaktivní mapové aplikace Návrh územního plánu Ústí nad Labem (aplikace byla vytvořena v ArcGIS API for Flex 2.6).

Červen 2010 | Nákup ortofotomapy

Město zakupuje ortofotomapu v rozlišení 12,5 cm/px (do té doby bylo standartní rozlišení 20-25cm/px) v rozsahu správního území města Ústí nad Labem.

Únor 2010 | Interaktivní mapová aplikace

Veřejnosti představena první interaktivní mapová aplikace (vytvořena v .NET). Prostřednictvím této aplikace byl zveřejněn Koncept územního plánu Ústí nad Labem.

2009 | Vznik samostatného pracoviště GIS

Vznik samostatného pracoviště GIS - oddělení GIS zařazené pod Odborem územního plánování.

1994-1995 | Počátky GIS na úřadě

Počátky GIS na úřadě.

Poslední aktualizace: 17. 05. 2017, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Kamil Novák