Další informace

Důležité informace oddělení územního plánování:

!!! Nový územní plán města Ústí nad Labem !!!

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem (nabytí účinnosti dne 31. 12. 2011)

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru města Chabařovice v uplynulém období - projednání

Územní studie

Územní studie krajiny

Mapy města

Úkoly územního plánování

Aktuální metodiky v oblasti územního plánování

Portál územního plánování (Ústav územního rozvoje)

Principy a pravidla územního plánování

Evidence územně plánovací činnosti

Občan a územní plánování (neaktuální)

Formuláře: 

 

Územně analytické podklady

Památková péče

Formuláře: