Komerčně industriální zóny

Komerčně industriální zóny

 • Výchozí podklady

  Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Ústí nad Labem z roku 2011, schválený zastupitelstvem města 16. 12. 2011. 
 • Charakteristika obsahu

  Obsahem je stručný, informativní popis s grafickou přílohou 9-ti základních lokalit určených v ÚPnSÚ Ústí nad Labem jako KIZ - komerčně industriální zóny.
 • Využitelnost KIZ

  a) Přípustné a obvyklé jsou zejména činnosti, děje a zařízení výrobní, soukromé, popřípadě věřejné služby správní, obchodní, včetně služeb skladových, veletržních a výstavních, služby zábavní a dopravní a technické místního i celoměststkého dosahu, často umístěné v jedno-účelových otevřených areálech.

  b) Podmínečně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení sloužící k bydlení a činnosti, děje a zařízení výrobního velkého rozsahu.

  c) Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, vyžadující mimořádnou ochranu prostředí, popřípadě činnosti, děje a zařízení mimořádně ohrožující prostředí, které lze uskutečňovat výlučně v uzavřených areálech.

Poznámka:

Upozorňujeme na skutečnost, že hranice komerčně industriálních zón, uvedené v tomto materiálu, nemusí být vždy identické s hranicemi v platné územně plánovací dokumentaci. Doporučujeme proto konzultovat své investiční záměry předem na oddělení územního plánování ORM Magistrátu města Ústí n. L. a předejít tím případným problémům, které by mohly vzniknout v důsledku výše uvedené disproporce.

Kontaktní osoba:

Ing. Marta Šašková, oddělení strategického rozvoje, Odbor rozvoje města
Tel.: +420 475 271 697, E-mail:


Více informací se dozvíte na:

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01  Ústí nad Labem
Česká republika
tel.: +420 475 271 697
email: invest@mag-ul.cz