VISO

VISO – Varovný a informační systém obyvatelstva

VISO pokrývá zónu havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie a dále části města ležící v záplavovém území řeky Labe (Vaňov, Brná, Svádov). V současnosti se skládá z následujících částí, které lze ovládat nezávisle na sobě:

  • 236 hlásičů na sloupech veřejného osvětlení a sloupech nízkého napětí (rozděleny do třinácti oblastí)
  • 4 elektronické (mluvící) sirény hasičské záchranné služby - HZS (umístěné na Spolku, na budově ZŠ Anežky České, na budově Policie ČR na Masarykově ulici, na obchodním domě Labe)
  • domácí přijímače VISO (umístěné hlavně ve školách apod.)
  • GSM brána pro odesílání SMS zpráv na vybrané uživatele (vedení města, členové Bezpečnostní rady města…)

Vysílací pracoviště VISO je na operačním středisku městské policie v budově Magistrátu, odkud je také ovládáno. V případě spuštění sirén Krajským operačním a informačním střediskem HZS bude tón sirén znít ve všech částech VISO včetně domácích přijímačů. Hlášení z HZS má absolutní přednost.