SMS InfoKanál

Odbor mimořádných situací Magistrátu města Ústí nad Labem zprovoznil pro občany města službu SMS InfoKanál, která umožňuje zasílat zprávy o mimořádných událostech ve městě (požár většího rozsahu, chemická havárie, povodeň…) přímo na jejich mobilní telefony. Tato služba je nabízena zdarma. Občané mají možnost se kdykoliv do krizového SMS vysílání Magistrátu ze svého mobilního telefonu přihlásit nebo odhlásit – stačí poslat na telefonní číslo 605 733 680 zprávu ve tvaru IK UL REG (přihlášení), IK UL ODREG (odhlášení).