Mimořádná událost, krizová situace - vymezení pojmů

 

Mimořádná událost
-
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací 

Krizová situace
- mimořádná situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav

1. stav nebezpečí

 • vyhlašuje hejtman kraje
 • v případě mimořádné události, kdy intenzita ohrožení životů, zdraví, majetku, životního prostředí nedosahuje značného rozsahu, ale není ohrožení možno odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému (IZS)
 • vyhlášen pro celý kraj nebo jeho část na dobu 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády)

2. stav nouze

 • vyhlašuje Vláda ČR popřípadě předseda vlády
 • v případě mimořádné události, kdy jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost
 • vyhlášen pro celý stát nebo omezené území státu na dobu 30 dnů (prodloužit může Poslanecká sněmovna)

3. stav ohrožení státu

 • vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády
 • při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu nebo jeho demokratického základu
 • vyhlášen pro celý stát nebo omezené území státu na neomezenou dobu

4. válečný stav

 • vyhlašuje Parlament ČR
 • je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení
 • vyhlášen pro celý stát na neomezenou dobu