Vydání cestovních pasů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor – oddělení osobních dokladů a  evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00

Telefon: 475271133, 475271134, 475271563 (výdej dokladů)

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 15:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin

Termín schůzky je možné rezervovat pomocí online objednání

Co k tomu potřebujete:

CP SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

 • DOSPĚLÍ – platnost 10 let
  platný OP
  stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  doklad o statním občanství – pouze u občana, který žádá o první CP a nemá trvalý pobyt na území ČR
  600,- Kč na uhrazení správního poplatku
 • MLADISTVÍ (15 – 18 LET) – platnost 10 let
  platný OP
  stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  rodný list žadatele (mladistvého)
  600,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatel musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce nebo se musí dostavit společně
 • DĚTI (DO 15 LET) – platnost 5 let
  stávající CP platný i  neplatný – pokud byl vydán
  rodný list dítěte
  OP zákonného zástupce
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit s dítětem

Žádosti o výše uvedené CP se vyřizují do 30 dnů

CP SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI VYDANÝ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ 6 PRACOVNÍCH DNŮ – TZV. „BLESK PASY“

 • DOSPĚLÍ A MLADISTVÍ
  platný OP
  stávající CP platný i  neplatný – pokud byl vydán
  doklad o státním občanství – pouze u občana, který žádá o první CP a nemá trvalý pobyt na území ČR
  4000,- Kč na uhrazení správního poplatku
  s dobou platnosti na 10 let
  Žadatel musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce nebo se musí dostavit společně
 • DĚTI DO 15 LET
  stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  rodný list dítěte
  OP zákonného zástupce
  2000,- Kč na uhrazení správního poplatku
  s dobou platnosti na 5 let
  Žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit s  dítětem

Žádosti o výše uvedené CP se vyřizují ve lhůtě do 6 pracovních dnů

Upozornění:
Žádosti o  vydání CP se zpracovávají v systému elektronických CP, tudíž není třeba předkládat fotografie a nejsou k dispozici žádné žádosti!!! Žadatel se však vždy musí dostavit osobně.

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana.

Související informace:

Správní poplatky

 • Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů
  Dospělí 600,- Kč
  Občanům mladším 15 let 100,- Kč
 • Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 6 pracovních dnů
  Dospělí 4000,- Kč
  Občanům mladším 15 let 2000,- Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč
 • Poskytnutí údajů z evidence cestovních dokladů 50,- Kč