Koordinované závazné stanovisko

Kde to vyřídíte:

Právní odbor

Co k tomu potřebujete:

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska

k vyplněné žádosti o koordinované závazné stanovisko je nutné přiložit:

tištěnou projektovou dokumentaci nebo informace o pozemku,
situační nákres/výkres
v případě zastupování Plnou moc (stačí kopie)
nebo vše v elektronické podobě

Formuláře:

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (.doc, 187kB)

Související informace:

Koordinované závazné stanovisko bude žadateli vydáno do 30 dnů od doručení na Magistrát města Ústí n.L. (v komplikovaných případech může být tato lhůta delší)