Koordinované stanovisko

Kde to vyřídíte:

Kancelář tajemníka – organizační oddělení

Co k tomu potřebujete:

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

k vyplněné žádosti o koordinované stanovisko je nutné přiložit:

tištěnou projektovou dokumentaci nebo informace o pozemku,
situační nákres/výkres
v případě zastupování Plnou moc (stačí kopie)

Formuláře:

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (.doc, 107kB)

Související informace:

Koordinované stanovisko bude žadateli vydáno do 30 dnů od doručení na Magistrát města Ústí n.L. (v komplikovaných případech může být tato lhůta delší)