Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)

 

opatření IPRM: A.2 Řešení problematiky brownfields

aktivita IPRM: A.2.1 Regenerace a revitalizace brownfields ve městě

 

stav projektu: dokončen

doba realizace: červenec 2011 - srpen 2012 

 

celkové náklady: 55 518 973 Kč

dotace z prostředků ROP: 47 191 127 Kč

příspěvek na spolufinancování z prostředků ÚK: 4 163 923 Kč

prostředky z rozpočtu města: 4 163 923 Kč

 

popis projektu: Volnočasový sportovní areál nahradil na Severní Terase nedokončenou stavbu sektorového centra, která byla odstraněna v rámci projektu "Sektorové centrum - demolice". Součástí areálu je víceúčelové hřiště pro hokejbal a jednopodlažní objekt určený pro sociální zázemí návštěvníků. V západní části jsou umístěna další víceúčelová hřiště pro míčové sporty. Dále je zde prostor pro petang. Spojujícím prvkem je dráha pro in-line bruslení v délce jednoho kilometru. Areál je osázen parkovou zelení a je doplněn parkovištěm s 47 parkovacími místy, dvě místa budou určena pro invalidy.

 

Partneři projektu:

  • Městské služby Ústí nad Labem
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
  • Dětský domov a školní jídelna, Špálova 2 

 

 

ZPĚT NA SEZNAM PROJEKTŮ