Projekty financované z fondů EU

Na této stránce najdete přehled projektů, které město realizovalo za finanční podpory Evropské unie od roku 2005. U každého projektu naleznete základní informace o obsahu projektu a jeho financování, bližší údaje vám poskytnou kontaktní osoby uvedené u každého projektu.

Projekty IPRM

 • IPRM Centrum - obecné informace o Integrovaném plánu rozvoje města i o konkrétních projektech, které se v rámci IPRM realizují či realizovaly:
  • Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba
  • Lanová dráha na Větruši
  • Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost
  • Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium
  • Městské sady - aktivní park
  • Sektorové centrum - demolice
  • Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
  • Revitalizace Domu kultury - část C, D
  • Revitalizace Domu kultury - část A
  • Domov pro seniory Bukov
  • Kamerový a bezpečnostní systém
  • Management IPRM I.
  • Management IPRM II.  
 • IPRM Neštěmice - sídliště Mojžíř
 • IPRM Mobilita

Ostatní probíhající projekty financované z fondů EU

Zrealizované projekty financované z fondů EU


Rozdělení podle ukončení realizace: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 2015

 • Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem
  - snížení energetické náročnosti objektu a zkrácení topné sezóny
  - celkové náklady: 6 292 153,17 Kč
  - dotace (OP Životní prostředí): 4 955 087,70 Kč
  - spoluúčast města: 550 565,47 Kč
  Kontaktní osoba: Bc. Lenka Suchá, tel.: 475 271 560, email.: lenka.sucha@mag-ul.cz

 • Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p. p. č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem
  - zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru pod skalním svahem před padajícími kameny a balvany ze skalní stěny a ochrana objektu v majetku Teplárny Trmice a.s., kde se nachází vstupní objekt do štoly labských řádů.
  - celkové náklady: 5 149 995,00 Kč
  - dotace (OP Životní prostředí): 4 358 867,89Kč
  - spoluúčast města: 484 318,67Kč
  Kontaktní osoba: Bc. Lenka Suchá, tel.: 475 271 560, email.: lenka.sucha@mag-ul.cz

nahoru

 2014

 • Náprava povodňových škod, červen 2013
 • Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka
  - údržba stávajícího stavu a odvodnění čela sesuvu
  - celkové náklady: 5 804 835 Kč
  - dotace (OP Životní prostředí): 3 702 043,54 Kč
  - spoluúčast města: 411 338 Kč
  Kontaktní osoba: Bc. Lenka Suchá, tel.: 475 271 560, email: lenka.sucha@mag-ul.cz
 • Partnerství pro české brownfieldy
  - projekt zaměřený na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů

nahoru

 2013

nahoru

 2012

nahoru

 2011

nahoru

2010

nahoru

 2009

 • Informační systém Labské stezky
  - vybudování nových informačních cedulí na turisticky významných místech 
  - celkové náklady: 96 000 Kč
  - dotace (Nadace partnerství): 80 000 Kč
  - spoluúčast města: 16 000 Kč
  Kontaktní osoba: Bc. Barbora Hyšková, tel.: 475 271 661, email:
 • Úspory energie v domově pro seniory Severní Terasa
  - kompletní zateplení objektu  a regenerace fasády
  - celkové náklady: 21 695 805 Kč
  - dotace (OP Životní prostředí): 19 526 224 Kč
  - spoluúčast města: 2 169 580 Kč
  Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, tel.: 475 271 121, email.:
 • Náměstí T.G. Masaryka - revitalizace
  - celkové náklady: 658 980 Kč
  - dotace (OP Životní prostředí): 436 461 Kč
  - spoluúčast města: 222 519 Kč
  Kontaktní osoba: Ing. Martina Šplíchalová, tel.: 475 271 674, email:

nahoru

2008

nahoru

2007

nahoru

2006

nahoru

 2005

nahoru