Projekty podpořené z ostatních zdrojů

Nadace partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Střekov - Mariánský most - Olšinky, Loděnice
  - celkové náklady: 20 784 000 Kč
  - dotace: 8 820 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Domov pro seniory Bukov - dostavba penzionu s byty
  - celkové náklady: 1 733 000 Kč
  - dotace: 1 386 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Rekonstrukce ulice Fibichova
  - celkové náklady: 27 680 000 Kč
  - dotace: 13 000 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Regenerace panelové sídliště Krásné Březno - V Oblouku, 1. etapa
  - celkové náklady: 5 255 000 Kč
  - dotace: 2 823 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovního ruchu v areálu ZOO Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 11 837 702 Kč
  - dotace: 7 301 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Regenerace panelového sídliště Krásné Březno - V Oblouku, 2. etapa
  - celkové náklady: 5 724 000 Kč
  - dotace: 4 007 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

Státní fond životního prostředí

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI – REGULAČNÍ ŘÁD V ÚSTÍ NAD LABEM
  - Celkové náklady projektu: 1 839 200 Kč
  - Výše dotace: 1 000 000 Kč (80 %)
  - Výše spolufinancování města: 839 200 Kč
  - Doba realizace projektu: 1.11-2017-1.11.2019
  - kontaktní osoba: Ing. Michaela Schneiderová, email: Michaela.Schneiderova@mag-ul.cz

 • Obnova turistických stezek Větruše - Vrkoč a Nebeské schůdky
  - celkové náklady: 7 648 962 Kč
  - dotace: 4 000 300 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

Ministerstvo kultury

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Přístavba a stavební úpravy Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 12 038 000 Kč
  - dotace: 7 425 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

Nadace ČEZ

Ministerstvo financí

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

 • Protipovodňová opatření na řece Labi - levý břeh - projektová dokumentace
  - celkové náklady: 6 771 000 Kč
  - dotace: 2 500 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

Ministerstvo zemědělství

Fond rozvoje Ústeckého kraje

 • Přemístění a restaurování kamenného sloupu s Pietou a Třemi králi ve Svádově u Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 2 147 300 Kč
  - dotace: 424 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email: