Projekty podpořené Evropskou unií

Programové období 2014 – 2020

URBACT III

Interreg CENTRAL EUROPE

Operační program zaměstnanost

Operační program VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný regionální operační program

Programové období 2007 – 2013

OP Životní prostředí

 • Úspory energie v ZŠ Karla IV
  - celkové náklady: 15 631 420 Kč
  - dotace: 10 736 406 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Náměstí T. G. Masaryka – revitalizace
  - celkové náklady: 658 980 Kč
  - dotace: 436 461 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Úspory energie v domově pro seniory Severní Terasa
  - celkové náklady: 21 695 805 Kč
  - dotace: 19 526 224 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Aktualizace digitálního povodňového plánu a rozšíření Varovného informačního systému obyvatelstva
  - celkové náklady: 2 271 305 Kč
  - dotace: 1 995 574 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka
  - celkové náklady: 5 804 835 Kč
  - dotace: 3 702 043,54 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p. p. č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 5 149 995,00 Kč
  - dotace: 4 358 867,89 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 6 292 153,17 Kč
  - dotace: 4 955 087,70 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 5 266 168 Kč
  - dotace: 4 476 242 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Vzdělávání v eGon Centru města Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 2 042 679 Kč
  - dotace: 1 763 277,15 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 – 2020
  - celkové náklady: 2 188 430,83 Kč
  - dotace: 1 860 166,20 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

IOP

 • Ústí nad Labem - zpracování údajů o území a územně analytické podklady
  - celkové náklady: 1 842 000 Kč
  - dotace (Integrovaný operační program): 1 100 000 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému
  - celkové náklady: 72 028 274 Kč
  - dotace (Integrovaný operační program): 61 224 032 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

ROP Severozápad

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

OP Mezinárodní spolupráce (Central Europe)

OP Nadnárodní spolupráce (Interreg IVC)

CIVITAS

 • Archimedes

Fond solidarity EU

URBACT II

Evropa pro občany

Programové období 2004 – 2006

OP Infrastruktura

SROP

INTERREG III A

 • Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště
  - celkové náklady: 4 567 534 Kč
  - dotace: 3 655 131 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války
  - celkové náklady: 285 596 Kč
  - dotace: 214 467 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:
 • Společný kalendář vzdělávacích institucí měst Ústí nad Labem a Chemnitz
  - celkové náklady: 164 072 Kč
  - dotace: 123 054 Kč
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

PHARE 2003

 • Průmyslová zóna Severní Předlice, Ústí nad Labem - II. Etapa - 2. stavba
  - celkové náklady: 1 844 091 EUR
  - dotace (Phare 2003 + SR): 1 304 574 EUR
  - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kindlová, email:

Evropská komise