Aktuální informace

Strana: <<< [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230]  [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240]  [241]  [242]  [243]  [244]  >>>

Řidiči, používejte vozidla v nejnutnějších případech

11.06.2013 12:00 Znovu žádáme řidiče, aby svá vozidla používali jen v nejnutnějších případech a aby pro přesuny použili městskou hromadnou dopravu.
 

Poradenská linka stavebního úřadu

11.06.2013 11:00 Pro občany zasažené povodní zřídil Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem poradenskou linku.
 

Trolejbusová doprava do Krásného Března

11.06.2013 11:15 Vzhledem k zprovoznění Přístavní ulice dochází k postupné obnově trolejbusového provozu ve směru do Krásného Března a zpět.
 

Desátý den mimořádných událostí ve městě

11.06.2013 7:15 Obyvatelé města se probudili do desátého dne mimořádných událostí.
 

Aktuální situace ve městě

10.06.2013 21:00 Během dnešního dne přijela do města Ústí nad Labem armáda ČR. Otevřena byla vozovka směrem na Vaňov pro místní obyvatele.
 

Doprava do Vaňova obnovena

10.06.2013 18:30 Silnice z Ústí nad Labem do Vaňova bude od 19:00 průjezdná pro obyvatele této městské části a složky integrovaného záchranného systému.
 

Rodiče mohou čerpat ošetřovné

10.06.2013 Povodeň uzavřela některé školy a školky i na Ústecku. Rodiče, kteří se z těchto důvodů starají o svého potomka mladšího 10 let sami, mohou čerpat tzv. ošetřovné.
 

Z pondělního jednání krizového štábu

10.06.2013 15:00 Město zprovozňuje komunikace, lidé se vrací postupně do svých domovů.
 

Vyplácení důchodů a nemocenské při povodních

10.06.2013 Co dělat, když jste evakuováni, vaše pošta je zavřená, nebo jste v důsledku velké vody přišli o složenku?
 

Varování hasičů: vysoušeče nejsou v tuto chvíli aktuální

10.06.2013 12:10 Město Ústí nad Labem zajistilo pro občany postižené povodněmi vysoušeče. V tuto chvíli ale ještě není vhodné je používat.