Aktuální informace

Strana: <<< [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230]  [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  >>>

Český statistický úřad žádá občany o spolupráci

07.02.2017 Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice Životní podmínky 2017.
 

Pronájem Větruše prodloužen a rozšířen i o vyhlídkovou věž

07.02.2017 Rada města schválila společnosti EKOFIN PC s.r.o., která užívá nebytové prostory v areálu Větruše od roku 2012, prodloužení doby nájmu o dalších 10 let, tedy do roku 2032. Společnost zároveň vyšla městu vstříc a v rámci dohody přistoupila současně s prodloužením nájmu také na pronájem vyhlídkové věže.
 

Soutěžní kvíz o zajímavé ceny

06.02.2017 Oddělení cestovního ruchu již plánuje zahájení letošní turistické sezóny a v souvislosti s tím si pro zájemce připravilo soutěžní kvíz.
 

Město vytvořilo dotační program pro podporu seniorů

06.02.2017 Rada města schválila „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2017“. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu pro seniory je 200.000 Kč.
 

Den otevřených dveří primátorky

03.02.2017 Primátorka města zve na tradiční den otevřených dveří.
 

Revitalizace stromořadí v ulici Klíšská

03.02.2017 Město Ústí nad Labem podá žádost na Nadaci ČEZ o příspěvek na revitalizaci stromořadí v ulici Klíšská.
 

Město řeší obnovu vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně

01.02.2017 Město Ústí nad Labem podá žádost o dotaci na opravu v zámku Krásné Březno.
 

Město podá žádost o dotaci na tvorbu Komunitního plánu péče 2018–2021

31.01.2017 Na základě skutečnosti, že platnost komunitního plánu končí rokem 2017, je třeba začít připravovat nový komunitní plán na nadcházející 4 roky.
 

Dotační program města pro oblast životního prostředí – ochrana ovzduší

30.01.2017 Rada města schválila „Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v celkové výši 200.000 korun. Město se snaží přispět k ekologické výchově mladé generace a touto podporou se zapojí do jednoho z opatření z Programu zlepšování ovzduší zóna Severozápad CZ04.
 

Město bude opět žádat o dotaci na prevenci kriminality

28.01.2017 Rada města Ústí nad Labem schválila žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2017. Předloženými projekty se tak město snaží řešit lokální bezpečnostní problém.