Aktuální informace

Strana: <<< [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220]  [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  >>>

Upozornění na uzavírku komunikace

20.07.2012 Dojde k úplné uzavírce silnice č. II/261 v místě cca 200 metrů za železničním přejezdem ve směru od Děčína – Nebočad do Těchlovic v termínu od 23. 7. 2012 do 3. 8. 2012.
 

Primátor Vít Mandík řeší problémy Vaňova

19.07.2012 Na primátora města Ústí nad Labem se v otevřeném dopise obrátilo občanské sdružení Občané Vaňova a vyjádřilo svou nespokojenost se situací v této čtvrti.
 

Panu Antonínu Kovářovi je 105 let

19.07.2012 Životní jubileu 105 let oslavil pan Antonín Kovář. Jubilanta osobně ho navštívil a poblahopřál mu primátor Vít Mandík a další představitelé města.
 

Odbor dopravy prodlužuje úřední hodiny

18.07.2012 Vzhledem ke ztížené situaci na registru vozidel prodlužuje Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem úřední hodiny.
 

Světoznámý sklář vystavuje v muzeu

18.07.2012 Muzeum města Ústí nad Labem zahájilo výstavu celosvětově významného sklářského výtvarníka Milana Vobruby. Bilanční výstava česko-švédského umělce potrvá do září.
 

Kašny a fontány jsou ve městě na 29 místech

17.07.2012 Na 29 místech jsou v Ústí nad Labem kašny a fontány. Sezóna u většiny z nich začíná již v květnu a končí na přelomu září a října.
 

Pietní akt u pomníku obětí tramvajového neštěstí

13.07.2012 Pietní akt k uctění památky obětí tramvajového neštěstí se konal v Ústí nad Labem na Bukově. Kytice k pomníku položil primátor Vít Mandík a další představitelé města.
 

Lanovka v provozu

12.07.2012 Dne 12. července 2012 je od 14.30 hodin opět zaveden zkušební provoz na lanové dráze.
 

Závady v centrálním registru vozidel přetrvávají

11.07.2012 Centrální registr vozidel na Magistrátu města Ústí nad Labem stále není zcela funkční, provádět lze jen některé úkony. Systém vykazuje závady, nedokonalosti a chyby.
 

Ze zahrádkářské kolonie byli bezdomovci vykázáni

11.07.2012 Z podnětu primátora města Víta Mandíka probíhají v těchto dnech rozsáhlé kontroly zaměřené na zahrádkářské kolonie.