Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Poplatek za komunální odpad

home > Rychlá orientace > Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit všichni občané města s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1.1.2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV).

Výše poplatku je 500 Kč na 1 občana a rok. Termín splatnosti je od roku 2013 do 30.6. každého běžného roku, a to na bankovní účet č. 882833329/0800. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem).

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1.1.2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude mu zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500 Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.

Pokladní hodiny

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 15.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: zavřeno
Pá: 8.00 – 11.00

Adresa

Magistrát města Ústí nad Labem
finanční odbor, inkasní oddělení
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakty

tel.: 475 271 575
475 271 594
475 271 596
475 271 551
475 271 111
475 271 656
e-mail: