Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Osobní a cestovní doklady

home > Rychlá orientace > Osobní a cestovní doklady

Správní odbor

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Adresa
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Úřední hodiny
Pondělí  8.00 – 17.00
Úterý     8.00 – 15.00
Středa   8.00 – 17.00
Pátek     8.00 – 11.00

Kontakty
Občanské průkazy:
475 271 564, 475 271 135, 475 271 563 – výdej vyhotovených OP
Cestovní pasy: 475 271 133, 475271 134, 475 271 563 – výdej vyhotovených CP
OP a CP – tzv. „blesk“: 475 271 566

Vedoucí oddělení
Ing. Monika Hanušová
Telefon: 475 271 560

OBČANSKÉ PRŮKAZY – OP

Žádosti o vydání OP (s výjimkou OP typu „blesk“) se zpracovávají v systému elektronických OP, tudíž není třeba předkládat fotografie a nejsou k dispozici žádné žádosti!! Žadatel se však musí dostavit osobně.

Co předkládat při žádosti o vydání OP:

 • Dětský OP (do 15 let) – platnost 5 let
  Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu snímání podoby
  • rodný list dítěte
  • OP rodiče (popřípadě cestovní pas)
  • 50,- Kč na uhrazení správního poplatku
 • První OP pro občana po dovršení 15 let – platnost 10 let
  V případě podání žádosti před dovršením 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo CP
  • rodný list
  • bez poplatku

UPOZORNĚNÍ: V době podání žádosti není možné určit, s jakou dobou platnosti bude občanský průkaz vyroben, neboť rozhodující skutečností je v tomto případě den výroby, kdy je občanský průkaz vytištěn. Pokud je občanský průkaz vyroben ještě před dovršením 15let, bude se jednat o tzv. dětský občanský průkaz, který má 5 let platnost a při jeho výdeji bude požadována dodatečná úhrada správního poplatku ve výši 50 Kč,-.
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

 • Výměna OP při skončení platnosti
  • stávající OP
  • bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)
 • Výměna OP z důvodu změny místa trvalého pobytu a změny stavu
  • stávající OP
  • potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou nebo potvrzení o změně stavu vydané příslušnou matrikou nebo rozsudek soudu v případě rozvodu
  • bez poplatku
 • Výměna OP z důvodu ztráty, odcizení či zničení
  • potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty nebo odcizení
  • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
  • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

   Žádosti o výše uvedené OP se vyřizují do 30 dnů
    
 • OP vydávaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů a s omezenou dobou platnosti – tzv. „blesk“
  • 2x fotografie
  • potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty či odcizení)
  • další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
  • vyplněnou žádost
  • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

   Upozornění: na OP s omezenou dobou platnosti 1 měsíc nelze cestovat do zahraničí

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana

CESTOVNÍ DOKLADY – CP

Žádosti o vydání CP se zpracovávají v systému elektronických CP, tudíž není třeba předkládat fotografie a nejsou k dispozici žádné žádosti!!! Žadatel se však vždy musí dostavit osobně.

 

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana.

Co předkládat při žádosti o vydání CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • Dospělí – platnost 10 let
  • platný OP
  • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  • doklad o statním občanství – pouze u občana, který žádá o první CP a nemá trvalý pobyt na území ČR
  • 600,- Kč na uhrazení správního poplatku
 • Mladiství (15 – 18 let) – platnost 10 let
  Upozornění: žadatel musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce nebo se musí dostavit společně
  • platný OP
  • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  • rodný list žadatele (mladistvého)
  • 600,- Kč na uhrazení správního poplatku
 • Děti (do 15 let) – platnost 5 let
  Upozornění: žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit s dítětem
  • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • 100,- Kč na uhrazení správního poplatku

   Žádosti o výše uvedené CP se vyřizují do 30 dnů

Co předkládat při žádosti o vydání CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů – tzv. „blesk pasy“:

 • Dospělí a mladiství
  Upozornění: mladistvý žadatel musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce nebo se musí dostavit společně
  • platný OP
  • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  • doklad o státním občanství – pouze u občana, který žádá o první CP a nemá trvalý pobyt na území ČR
  • 4000,- Kč na uhrazení správního poplatku
   s dobou platnosti na 10 let
 • Děti do 15 let
  Upozornění: žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit s dítětem
  • stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • 2000,- Kč na uhrazení správního poplatku
   s dobou platnosti na 5 let

   Žádosti o výše uvedené CP se vyřizují ve lhůtě do 6 pracovních dnů

Další odkazy: