Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Mapy města Ústí nad Labem

home > Rychlá orientace > Mapy města Ústí nad Labem

V letošním roce Úsek GIS připravuje nové mapové aplikace, např: Historické mapy, Památková péče, Životní prostředí...

Formulář pro žádost o geografická data: ZDE   
Tato žádost je určena zpracovatelům projektových dokumentací, jejichž konečným uživatelem je město, zpracovatelům územních studií a pro studenty seminárních, bakalářských a diplomových prací.

WMS služby poskytované veřejnosti: ZDE

Pro správné zobrazení mapových aplikací je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player. 

Každý pátek od 11:00 do 13:00 úsek GIS provádí pravidelnou údržbu mapových aplikací. 
Může se stát, že v tomto čase aplikace nebudou plně funkční. Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Úsek Geografického Informačního Systému (úsek GIS) => gis(zavináč)mag-ul.cz 


 

Majetek města

Mapová aplikace obsahuje informaci o nemovitostech, které jsou ve vlastnictví města. Více v mapové aplikaci v záložce INFORMACE a NÁPOVĚDA.

Mapová aplikace je propojena se službou Google Street View. Toto propojení je dostupné pouze na území města Ústí nad Labem.

 

 

 

Územní plán Ústí nad Labem NOVÉ!

Mapová aplikace obsahuje Územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011.
Dále obsahuje územní studie, hlavný výkresy územního plánu města z roku 1996 (návrh) a z roku 1974, císařské otisky z roku 1842 viz podkladové mapy.

Mapová aplikace je propojena se službou Google Street View. Toto propojení je dostupné pouze na území města Ústí nad Labem. 

 

 

 

Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem NOVÉ!

Mapová aplikace obsahuje územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), mimo Územní plán Ústí nad Labem. 
Dále obsahuje rozpracované změny územních plánů, císařské otisky z roku 1842, okresní generel ÚSES. Více bude uvedeno v záložce METADATA (připravujeme).

Vektorové mapy mají pouze informativní charakter a nenahrazují tištěné územní plány!                                

  

 

Portál Územně analytických podkladů (ÚAP)

ÚAP byly pořízeny v roce 2008. Poslední úplná aktualizace proběhla v roce 2014.

 

Brownfieldy ve správním území města Ústí nad Labem

Plochy k obnově a opětovnému užití, zdrojem těchto dat je statutární město Ústí nad Labem. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2014.

Mapová aplikace je propojena se službou Google Street View. Toto propojení je dostupné pouze na území města Ústí nad Labem.

Projekt je realizován z Operačního programu Národní spolupráce, z programu Central Europe, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem (Hydrosoft Veleslavín)

Záplavové území 

Mapová aplikace je propojena se službou Google Street View. Toto propojení je dostupné pouze na území města Ústí nad Labem.

 

 

 

Ortofotomapa 2014

Město má novou ortofotomapu s rozlišením 12,5 cm/px. Letecké snímky byly pořízeny v březnu 2014, více v mapové aplikaci v záložce INFORMACE.

 

Poslední aktualizace: 27. 03. 2015, Úsek GIS MmÚ, editoval: Ing. Veronika Burešová