Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Mapy města Ústí nad Labem

home > Rychlá orientace > Mapy města Ústí nad Labem

V letošním roce Úsek GIS připravuje nové mapové aplikace: Např. Historické mapy, Památková péče, Životní prostředí

Formulář pro žádost o geografická data: ZDE   
Tato žádost je určena zpracovatelům projektových dokumentací, jejichž konečným uživatelem je město, zpracovatelům územních studií a pro studenty seminárních, bakalářských a diplomových prací.

WMS služby poskytované veřejnosti: ZDE

Pro správné zobrazení mapových aplikací je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player. 

Mapové aplikace jsou propojeny se službou Google Street View.

Každý pátek od 11:00 do 13:00 úsek GIS provádí pravidelnou údržbu mapových aplikací. 
Může se stát, že v tomto čase aplikace nebudou plně funkční. Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Úsek Geografického Informačního Systému (úsek GIS) => gis(zavináč)mag-ul.cz 


 

 

Generel cyklodopravy NOVÉ!

Mapová aplikace obsahuje prvotní návrh cyklokomunikací ve městě. Materiál je podkladem k diskusi a pro zadání projekčních prací na cyklogenerelu.

Více informací na cykloportálu města.


 

 

 

Majetek města

Mapová aplikace obsahuje informaci o nemovitostech, které jsou ve vlastnictví města. Více v mapové aplikaci v záložce INFORMACE a NÁPOVĚDA.

 

 

 

 

Územní plán Ústí nad Labem 

Mapová aplikace obsahuje Územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011.
Dále obsahuje územní studie, hlavný výkresy územního plánu města z roku 1996 (návrh) a z roku 1974, císařské otisky z roku 1842 viz podkladové mapy.

 

 

 

 

Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem 

Mapová aplikace obsahuje územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), mimo Územní plán Ústí nad Labem. 
Dále obsahuje rozpracované změny územních plánů, císařské otisky z roku 1842, okresní generel ÚSES. Více bude uvedeno v záložce METADATA (připravujeme).

Vektorové mapy mají pouze informativní charakter a nenahrazují tištěné územní plány!                                

  

 

Portál Územně analytických podkladů (ÚAP)

ÚAP byly pořízeny v roce 2008. Poslední úplná aktualizace proběhla v roce 2014.

 

Brownfieldy ve správním území města Ústí nad Labem

Plochy k obnově a opětovnému užití, zdrojem těchto dat je statutární město Ústí nad Labem. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2014.

 

Projekt je realizován z Operačního programu Národní spolupráce, z programu Central Europe, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem (Hydrosoft Veleslavín)

Záplavové území UPRAVUJEME!

Jsou přidány fotografie ze záplav 2002.

 

 

 

Ortofotomapa 2014

Město má novou ortofotomapu s rozlišením 12,5 cm/px. Letecké snímky byly pořízeny v březnu 2014, více v mapové aplikaci v záložce INFORMACE.

 

 

 

Poslední aktualizace: 12. 05. 2015, Úsek GIS MmÚ, editoval: Ing. Veronika Burešová