Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Mapy města Ústí nad Labem

home > Rychlá orientace > Mapy města Ústí nad Labem
 

Pro správné zobrazení mapových aplikací je třeba mít nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player.

Formulář pro žádost o geografická data: ZDE

Tato žádost je určena zpracovatelům projektových dokumentací, jejichž konečným uživatelem je město, zpracovatelům územních studií a pro studenty seminárních, bakalářských a diplomových prací.

Kontakt: gis(zavináč)mag-ul.cz

WMS služby poskytované veřejnosti


 

Ortofotomapa 2014

MĚSTO MÁ NOVOU ORTOFOTOMAPU S ROZLIŠENÍM 12,5 CM/PX V ROZSAHU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ. LETECKÉ SNÍMKY BYLY POŘÍZENÉ V BŘEZNU 2014.

Územní plán Ústí nad Labem

Mapová aplikace obsahuje Územní plán Ústí nad Labem, včetně všech výkresů (hlavní, koordinační, dopravní, technické infrastruktury, VPS, uspořádání krajiny, širších vztahů) a schémat (obytných souborů, prostorového uspořádání krajiny).

 

 

 

Územní plány obcí v okrese Ústí nad Labem

Obsahuje územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), mimo Územní plán Ústí nad Labem.  Mapy jsou jen informativního charakteru a nenahrazují tištěné územní plány.        

                              

 

 

Portál Územně analytických podkladů (ÚAP)

ÚAP byly pořízeny v roce 2008. Poslední úplná aktualizace proběhla v roce  2012 a další bude následovat v roce 2014.

 

 

 

 

 

 

  

Brownfieldy ve správním území města Ústí nad Labem NEW!

Plochy k obnově a opětovnému užití, zdrojem těchto dat je statutární město Ústí nad Labem. 

Poslední aktualizace proběhla v březnu 2014.

Projekt je realizován z Operačního programu Národní spolupráce, z programu Central Europe, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem                                      

(Hydrosoft Veleslavín)

Záplavové území 

 

 

 


Poslední aktualizace: 14. 11. 2014, Ing. Veronika Burešová