Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Mapy města Ústí nad Labem

home > Rychlá orientace > Mapy města Ústí nad Labem

 

AKTUALITYINFORMACE | WMS |  ŽÁDOST | ODKAZY | KONTAKT 


 

 

Historické mapy NOVÉ!

Mapová aplikace zobrazuje historický vývoj krajiny v ORP Ústí nad Labem (bývalý okres) za posledních 170 let.

Kromě mapových podkladů, jako jsou císařské otisky stabilního katastru z roku 1842, vojenského mapování a leteckých snímků z roku 1953, 1987, 1996, aplikace mapuje i vývoj názvů ulic ve městě Ústí nad Labem.
Dále obsahuje historické dokumentace jako Plán vývoje centra města Ústí nad Labem, územní plány města Ústí nad Labem z roku 1974 a 1996 a archivní urbanistické studie.

 

 

Generel cyklodopravy 

Mapová aplikace obsahuje prvotní návrh cyklokomunikací ve městě. Materiál je podkladem k diskusi a pro zadání projekčních prací na cyklogenerelu.

Více informací na cykloportálu města. 

 

 

 

Majetek města

Mapová aplikace obsahuje informaci o nemovitostech, které jsou ve vlastnictví města. Více v mapové aplikaci v záložce INFORMACE a NÁPOVĚDA.

 

 

 

 

Územní plán Ústí nad Labem 

Mapová aplikace obsahuje Územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011.
Dále obsahuje územní studie, hlavný výkresy územního plánu města z roku 1996 (návrh) a z roku 1974, císařské otisky z roku 1842 viz podkladové mapy.

 

 

 

 

Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem 

Mapová aplikace obsahuje územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), mimo Územní plán Ústí nad Labem. 
Dále obsahuje rozpracované změny územních plánů, císařské otisky z roku 1842, okresní generel ÚSES. Více bude uvedeno v záložce METADATA (připravujeme).

Vektorové mapy mají pouze informativní charakter a nenahrazují tištěné územní plány!                                

  

 

Portál Územně analytických podkladů (ÚAP)

ÚAP byly pořízeny v roce 2008. Poslední úplná aktualizace proběhla v roce 2014.

 

Brownfieldy ve správním území města Ústí nad Labem

Plochy k obnově a opětovnému užití, zdrojem těchto dat je statutární město Ústí nad Labem. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2014.

 

Projekt je realizován z Operačního programu Národní spolupráce, z programu Central Europe, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem (Hydrosoft Veleslavín)

Záplavové území UPRAVUJEME!

Jsou přidány fotografie ze záplav 2002.

 

 

 

Poslední aktualizace: 30. 06. 2015, Úsek GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Veronika Burešová